misstänker ni att er bostadsrätt har sättningsskador?

Vad kan vi göra för er?

Om er fastighet har drabbats utav sättningar kan vi erbjuda förstärkning, stabilisering och lyft av fastigheten.
Vi besitter kunskapen och tekniken för att åtgärda era problem. Vår styrka ligger i att alltid hitta en lösning som passar er fastighet. 
Vi utför totalentreprenader och erbjuder flexibla lösningar för att minimera störningar för boende i er brf. 

Vanliga tecken i fastigheten vid en sättningsskada:

 • Sprickor i väggar, golv, fasad eller grundmur
 • Lutande golv
 • Svåröppnade fönster eller dörrar
 • Stopp i avlopp på grund utav felaktigt fall
 • Förändringar i omgivande marknivåer

Varför uppstår en sättningsskada?

En sättningsskada uppkommer oftast av att marken under fastigheten av olika anledningar
inte längre klarar av att bära upp belastningen. 
Det kan bero på något av följande anledningar:

ANLEDNINGAR:

 • Förändringar av grundvattennivå
 • Klimatförändringar
 • Undermåligt grundarbete vid nybyggnation
 • Ökad trafik på närliggande gator
 • Kraftiga skyfall

 

 • Grävning i närheten av fastigheter
 • Borrning av bergvärme
 • Undermålig dränering
 • Översvämningar
 • Närliggande sprängningsarbeten
 • Läckande avlopps-/vattenledningar

HUR GÅR DET TILL?

Vad händer när du kontaktar OSS?

 1. Er förfrågan inkommer via mail eller telefon och ärendet registreras i vårat system.
 2. En projektledare tar kontakt via telefon inom 1 vecka. I dialog görs en ordentlig behovsanalys samt att ett platsbesök bokas.
 3. Platsbesök sker för att göra en bedömning om vår metod är den mest fördelaktiga för just ert hus.
 4. Ett åtgärdsförslag skapas av projektledaren och ni tillhandahåller en skräddarsydd offert.
 5. Vid godkännande av offert, meddelas vår koordinator som lämnar förslag på utförandedatum.
 6. Ca 1 vecka innan entreprenadstart sänds ett sms ut till dig med information med namn och nummer till den projektledare som är huvudansvarig inför och under utförandet.
 7. Entreprenaden utförs.
 8. Dokumentation och faktura sänds över ungefär 1-2 veckor efter utfört arbete.

Vanliga frågor och svar

Vad kostar ett platsbesök och offert?

Att erbjuda våra kunder ett platsbesök och därefter sammanställa en offert är något vi gör kostnadsfritt.  

Hur vet ni hur mycket ni lyfter? Finns det risk att ni injekterar för mycket?

Arbetet övervakas med laserutrustning och på så sätt kontrolleras lyftprocessen under hela utförandet.

Hur länge håller åtgärden?

Stabtech Geopolymer håller vanlig byggstandard, minium 50 år.  Jorden som injekteras har den samma bärighet som materialets livslängd. 

Utförs arbetet inne eller utifrån? Vilka faktorer avgör det?

Arbete kan utföras både inifrån och utifrån. Vad som avgör detta är exempelvis djupet från markyta ner till grunden, tillgänglighet samt typ av grundkonstruktion.

Spelar det någon roll när på året man utför arbetet? Tex om det är tjäle i marken?

I de flesta fall kan vi utföra arbete året runt

I vilka markförhållanden fungerar metoden?

Metoden fungerar väl i de allra flesta markförhållanden som finns i Sverige.

Är geopolymer farligt för miljön?

Stabtech Geopolymer är miljögodkänd, stabil och reagerar inte med vatten eller andra kända kemikalier. Det utesluter risk för föroreningar av luft, mark, yt- eller grundvatten.

Kan man dränera huset efter er åtgärd?

Ja det kan man göra.

Är det bättre att renovera innan eller efter vi åtgärdat vår sättningsskada?

Vi rekommenderar att renoveringar genomförs efter våra åtgärder.

EXEMPEL PÅ UTFÖRDA PROJEKT

 

BOSTADSRÄTTER

 

Kontakta oss

Fyll i formuläret för förfrågan, vi är redo att hjälpa dig!