BRF Lorensberg 57:1, Göteborg

PROBLEMATIK

Fastigheten på Avenyn har under längre tid drabbats utav sättningar pga förmultnande träpålar/rustbädd.
I bottenvåningen av fastigheten ligger en restaurang och att stänga denna i samband med en grundförstärkning är något som föreningen i största möjliga mån vill undvika.
Då traditionell grundförstärkning skulle innebära en nedstängning av restaurangen letade föreningen efter andra metoder och slutligen gav uppdraget till oss på Stabtech.

UTFÖRANDE

Som första steg i renoveringen injekterades Geopolymer under en del av fastigheten för att stoppa förmultningen samt föra tillbaka lasterna från huset till pålarna.
Arbetet utfördes på ca två veckor och innebar endast mindre påverkan i restaurangen samt övriga delar av fastigheten.

LIKNANDE PROJEKT