Tack för att vi får möjlighet att hjälpa Er med er fastighet!

Förberedelser från er sida:

Nyttjande av ROT – Om ni önskar att nyttja ROT-avdrag ber vi er att maila in för-och efternamn och personnummer på de sökande samt fastighetsbeteckning.

Arbete inomhus – För att arbetet ska kunna utföras ber vi er flytta saker som står längst med väggar där arbete ska utföras.
Fritt arbetsområde behövs 2 meter från väggen och 2 meter upp på väggen.
Detta är även för att undvika att något skadas eller blir förstört under arbetets gång.
Om golvvärme finns, ska denna stängas av 24h innan teknikernas ankomst.
Information om vart golvvärmen sätts av/på måste kunna anges.
Golvpapp rekommenderas att det rullas ut på golvet där teknikerna kommer gå, mellan arbetsområdet och ytterdörr, om ni önskar skydda eventuell parkett etc.

Arbete utomhus – Ytor längst med husväggar där arbete ska utföras behöver vara undanrensade.
Altan, större buskage etc. behöver därför flyttas om de är belagda inom arbetsområdet.
Vi behöver fritt arbetsområde 2 meter från väggen och 2 meter upp på väggen.

Tillgänglighet – Parkering för lastbilen ska erhållas inom 30 meter från arbetsområdet under hela arbetets gång. Lastbilens mått är 12,0×2,60 meter.

Utmarkering – Försäkra dig om var följande rör och ledningar går i marken/golvet och fram till din fastighet.
Behöver du hjälp med utmärkning, kontakta din lokala VVS leverantör.
Följande ska kunna anvisas våra tekniker vid arbetsdagens början:

a. Avlopp
b. Bergvärme
c. Dagvattenledningar
d. Dränering
e. Fiber
f. Golvvärme
g. Inkommande el
h. Vatten
i. Vid flerdagarsarbete då temperatur är under +10 grader behöver lastbil ha tillgång till ett 220 w uttag. Detta för att ha värme i skåpet till vårt material.

Vi ser gärna att ni som fastighetsägare finns hemma under arbetets gång, detta för att vi säkerhetsställer våra lasermätningar både inom-och utomhus.
Inom arbetsområdet ska enbart tekniker befinna sig.
Vi ber er respektera detta och hålla ett avstånd om minst 5 meter. 

Har du eventuella frågor eller funderingar kring Din bokning, vänligen kontakta oss på telefonnummer 08-560 432 11 eller maila oss på: info@stabtech.se