har er fastighet drabbats av sättningsskador?

Vi kan hjälpa er med kostnadseffektiva åtgärder, utan att störa pågående verksamheter eller hyresgäster.

Vad kan vi göra för er?

Om er fastighet har drabbats utav sättningar kan vi erbjuda förstärkning, stabilisering och lyft av fastigheten.
Vi besitter kunskapen och lösningarna för att åtgärda era problem. Vår styrka ligger i att alltid hitta en lösning som passar er fastighet. 
Vi utför totalentreprenader och erbjuder flexibla lösningar för att minimera störningar i er fastighet. 
Boende eller verksamheter i lokalen behöver sällan utrymmas under arbetet.

Vanliga tecken i fastigheten vid en sättningsskada:

 • Sprickor i väggar, golv, fasad eller grundmur
 • Lutande golv
 • Svåröppnade fönster eller dörrar
 • Stopp i avlopp på grund utav felaktigt fall
 • Förändringar i omgivande marknivåer

VaRFÖR UPPSTÅR EN SÄTTNINGSSKADA?

En sättningsskada uppkommer oftast av att marken under fastigheten av olika anledningar
inte längre klarar av att bära upp belastningen. 
Det kan bero på något av följande anledningar:

ANLEDNINGAR:

 • Förändringar av grundvattennivå
 • Klimatförändringar
 • Undermåligt grundarbete vid nybyggnation
 • Ökad trafik på närliggande gator
 • Kraftiga skyfall

 

 • Grävning i närheten av fastigheter
 • Borrning av bergvärme
 • Undermålig dränering
 • Översvämningar
 • Närliggande sprängningsarbeten
 • Läckande avlopps-/vattenledningar

hur går det till?

exempel på tidigare projekt

 

 

HYRESFASTIGHETER

 

 

Kontakta oss

Fyll i formuläret för förfrågan, vi är redo att hjälpa dig!