Kajer

Markförstärkning av kajer och hamnanläggningar behöver ofta göras till följd av sättningar i marken.

Förstärkning av kajer kan t.ex. utföras vid färjeterminaler eller färjelägen, i hamnanläggningar för t.ex. 

  • Containerhamnar
  • Fiskehamnar
  • Färjehamnar
  • Yachthamnar
  • Örlogshamnar
  • Småbåtshamnar

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

MARKFÖRSTÄRKNING VID KAJER

Äldre kajer var vanligen pålade trädäck eller stenmurskajer, idag är de flesta nybyggda kajer antingen spontkajer eller påldäckskajer.

Oavsett vilken typ av kaj det gäller, eller hur gammal eller ny de än är, så kan de förr eller senare drabbas av marksättningar eller insabilitet i marken.

Eftersom hamnanläggningar är i stort sett i daglig drift, året om, så behöver arbeten med markförstärkning kunna utföras både snabbt och utan störningar för sjöfarten eller den dagliga verksamheten i hamnen.

MARKFÖRSTÄRKNING I HAMNAR

Stabtech utför tids- och kostnadseffektiv markförstärkning i hamnar.

Arbetet med markförstärkning vid kajer utförs snabbt och smidigt och tar sällan mer än några få timmar innan anläggningarna kan fungera med full kapacitet.

Kontakta oss på Stabtech för markförstärkning kajer.