LYFTA HUS MED DOMKRAFT


Lyft av byggnader är alltid en komplicerad process – men den kan bli betydligt enklare och mindre tidskrävande om du väljer att utföra lyftet med hjälp av geopolymer.

Hur lyfter man en byggnad?

Det finns flera metoder för att lyfta byggnader. Den metod som vi på Stabtech använder oss av vid huslyft är geopolymer.

 • Vi inleder alltid med att mäta hur pass sned byggnaden har blivit
 • Efter detta så borrar vi hål ned genom betonggolv/betongplatta på strategiskt valda punkter där vi sedan placerar injektorer i hålen
 • Injektering av geopolymer sker sedan genom injektorerna och ner i marken under husgrunden
 • Massan fyller sedan upp de hålrum som finns under betonggolvet / betongplattan och expanderar, varvid byggnaden höjs till önskad nivå
 • Under lyftet övervakas byggnaden, bland annat av laser, för att den ska få exakt rätt nivå. När geopolymeren stelnar stabiliseras byggnaden
Lyft av byggnad med geopolymer

Geopolymerens lyftkraft är mycket stark vilket innebär att till exempel kranar, truckar eller maskiner inte behöver flyttas innan eller under arbetet. Detsamma gäller även inredning i den byggnad som ska lyftas.

Undantagsfall är t.ex. om inredning eller utrustning placerad direkt över en plats där strategiskt viktiga hål måste borras för att få bästa möjliga effekt av injekteringen med geopolymer.

Läs gärna mer om vår metod här

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Smidiga och säkra lyft av byggnader

Stabtechs lösning för att lyfta byggnader med geopolymer är smidig, tids- och kostnadseffektiv samt orsakar varken buller eller vibrationer.

Olika typer av sättningar i eller under byggnader kan åtgärdas genom lyft med hjälp av geopolymer.

 • Om hela byggnaden har sjunkit jämnt så lyfts byggnaden som helhet genom injektering av geopolymer ned i marken
 • Har t.ex. ett hörn på en byggnad sjunkit så kan Stabtech injektera geopolymer ner i marken och lyfta hörnet med hjälp av geopolymer

Vilka husgrunder passar att lyfta med domkraft?

Att lyfta hus med domkraft fungerar bäst för mindre hus. Det är ofta svårare att lyfta större hus med domkraft. Detta eftersom domkrafterna behöver vara av större modell och att dessa endast kan köpas av företag som dagligen arbetar med lyfta av tunga konstruktioner.

De vanligaste hustyperna som kan lyftas med domkraft är:

 • Attefallshus
 • Kolonostugor
 • Friggebodar
 • Garage
 • Friggebodar
 • Små villor

Om du inte vill lyfta ditt hus med domkraft och däremed få en enklare och mer långsiktig åtgärd får du gärna kontakta oss på Stabtech. Vi utför lyfta av hus som fått sättningsskador med hjälp av injektering av geopolymer
som förstärker marken under huset.

Kontakta oss så berättar vi mer om smidiga, effektiva och moderna lösningar för att lyfta hus!

Frågor som kan dyka upp när man talar om att lyfta byggnader

STABTECH

Stabtech lyfter byggnader med störningsfria metoder

Vi arbetar med geopylomer vid lyft av fastigheter – och det kan gälla allt från en sjunkande sommarstuga till ett höghus, en flygplatsterminal, ett shoppingcentrum eller en arena.

Våra lösning för att lyfta byggnader med geopolymer är smidig, behöver inga skrymmande maskiner, är tids- och kostnadseffektiv samt orsakar varken buller eller vibrationer.

Varmt välkommen att kontakta oss på Stabtech om du behöver hjälp med lyft av byggnader.