Slukhål Uddevalla. Sättningsskada Uddevalla

Marksättning Uddevalla – Ett problem som kan lösas

Marksättning Uddevalla kan uppstå om man t.ex. bygger ett hus eller uppför en konstruktion på mark som inte är stabil eller bärkraftig nog.

Hur uppstår marksättningar?

Sättningar i marken uppstår oftast som en konsekvens av att fastigheter eller olika typer av konstruktioner byggts på mark som är för instabil.

Över tid ger hållfastheten i jorden efter för det tryck som marken utsatts för och sättningen är ett faktum.

Det finns gott om jordar i Uddevallaområdet som har hög lerhalt, såsom gamla havs- eller sjöbottnar. Detta gör att markens bärighet kan försämras över tid, vilket även kan orsaka sättningsskador i byggnader och olika typer av konstruktioner (t.ex. broar, dammar eller kulvertar).

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Andra orsaker som kan orsaka marksättningar i Uddevalla

Marksättningar kan även orsakas av t.ex. en ökad belastning, vattenerosion eller vibrationer.

  • En marksättning innebär i korthet att marken ger sig vika för en belastning skapad av en påbyggnad/viktbelastning.
  • Hålrum bildas under byggnaden i och med att marken minskar i volym och huset “sätter sig”.
  • Det bildas sprickor och sättningen bör åtgärdas så snabbt som möjligt.

Om din fastighet i Uddevalla har påverkats av marksättningar så bör du kontakta oss på Stabtech så snabbt som möjligt.

Åtgärda sättningen så fort som möjligt

När marksättningar inte åtgärdas omgående kan det leda till andra mer omfattande konsekvenser. 

  • Huset livslängd kan försämras genom stora sprickor, tegel som lossnar, fönster och dörrar som inte längre går att öppna eller stänga.
  • Rörelsen i huset kan också medföra dyra reparationer på tätskikt i badrum, elledningar och rördragningar.
  • Dessa problem försvårar en eventuell försäljning av bostaden eller leder till kostsamma ekonomiska konsekvenser.

Vanliga frågor rörande marksättningar i Uddevalla

Vi på Stabtech åtgärdar dina marksättningar i Uddevalla!

Tveka inte att kontakta oss för att lösa problematiken kring marksättningen i Uddevalla, vare sig det gäller innerstaden (eller i Vänersborg, Vargön, Trollhättan, Stenungsund, Sjuntorp, Munkedal, lysekil, etc) om du behöver hjälp att åtgärda sättningsproblematik. 

När du kontaktar oss så skickar vi ut en av våra experter som tar fram en plan för hur vi bäst åtgärdar din marksättning Uddevalla.