Sågverk Korpilombolo

Sågverk Korpilombolo

Sågverk Korpilombolo Projektekts mål: Lyft och grundförstärkning av virkestorkar Stabtech har nyligen avslutat en lyckad entreprenad på ett sågverk i Korpilombolo. Vi har lyft virkestorkar med en egenvikt på totalt 670 ton upp till 10 cm och sedan grundförstärkt dessa...
Industrilokal Göteborg

Industrilokal Göteborg

Fastighetsägare av en industrilokal om 3300 kvm där fastigheten är pålad i stommen men golvet invändigt är flytande vilket innebär att det följer med sjunkande jordmån – Golvet sjunker och spricker sönder. Ägaren har med tiden sett ett förlopp med sjunkande betonggolv...
Industri Småland

Industri Småland

Projektets mål: Stabilisera och räta upp en silo Efter att vi lyft kontorsbyggnaden åt ovan kund fick Stabtech återigen förtroendet. Denna gång hade kunden en silo ståendes på ett sättningsskadat betonggolv. Silon riskerade att rasa då golvet lutade. Stabtech...