Järfälla Kommun

Järfälla Kommun

Projektets mål: Grundförstärkning av kulturfastighet Äldre fastighet vid Görvelns Slott, Järfälla Kommun. Fastigheten är K-Märkt och eftersom kommunen befarade ytterligare sättningsskador vid renovering behöver den smidig rundförstärkning genomföras innan arbetet...
Större Fastighetsbolag

Större Fastighetsbolag

Projektets mål: Lyft och grundförsträkning av fastighet Stabtech har genomfört en entreprenad åt ett av de större fastighetsbolagen i Sverige. Byggnaden hade med åren satt sig kratigt i ett hörn. Golvet i fastigheten hade tidigare flytspacklats på för att jämna ut...
Vadstena Kommun

Vadstena Kommun

Burspråk i en äldre byggnad hade med åren sjunkit och sprickor uppkommit i fasaden. Burspråket höjdes och grundförstärktes. Arbetet tog 10 timmar och gick helt enligt plan. Kunden är nöjd med utförandet.
Bromma – Stockholm

Bromma – Stockholm

BRF i Bromma Källargolven i fastigheten hade börjar sjunka i ett mindre område. Därmed försvagades också golvet under bärande väggar i fastigheten. Stabtech stabiliserade marken och fyllde hålrummen under golvet med sin expanderande Geopolymer. Arbetstid – En...
BRF – Karlstad

BRF – Karlstad

Föreningen har problem med att två-fyra stora plintar sjunker under de tvärgående betongbalkarna som bör upp bjälklaget. Stabtech genomför en förstärkning av marken under plintar samt höjer dem något för att justera nivån på lägenheternas...
Växjö

Växjö

Villa grundlagd med platta på mark. Villans överskjutande tak och balkong hade satt sig. Stabtech injekterar sin expanderande Geopolymer under pelarfundamenten och grundförstärker samt lyfter dessa mellan 5-15 mm. Arbetstid 1 dag.
Garage 120 kvm – Upplands Väsby

Garage 120 kvm – Upplands Väsby

Garaget om ca 120 kvm hade sedan det uppförts sjunkit längs bakre långsidan, som mest 12 cm. Stabtech har lyft garaget och genomfört en grundförstärkning. Kunden är mycket nöjd med Stabtech:s arbete, kunnande och servicekänsla.
Sågverk Korpilombolo

Sågverk Korpilombolo

Sågverk Korpilombolo Projektekts mål: Lyft och grundförstärkning av virkestorkar Stabtech har nyligen avslutat en lyckad entreprenad på ett sågverk i Korpilombolo. Vi har lyft virkestorkar med en egenvikt på totalt 670 ton upp till 10 cm och sedan grundförstärkt dessa...
Industrilokal Göteborg

Industrilokal Göteborg

Fastighetsägare av en industrilokal om 3300 kvm där fastigheten är pålad i stommen men golvet invändigt är flytande vilket innebär att det följer med sjunkande jordmån – Golvet sjunker och spricker sönder. Ägaren har med tiden sett ett förlopp med sjunkande betonggolv...