Expanderande Geopolymer räddar verksamhet

Expanderande Geopolymer räddar verksamhet

Sågverkets virkestorkar drabbades av sättningsskador – Stabtech kom med lösningen.

Projektets mål: Lyft och grundförstärkning av virkestorkar

Beställare:

Kunden är ägare till ett sågverk i Korpilombolo. Sågverket är ett framgångsrikt familjeföretag som funnits på orten under många år och verksamheten präglas av tung industrikänsla. Sågverket är mycket beroende av att verksamheten hålls igång utan avbrott, varför ägaren ställdes inför ett svårt problem när två virkestorkar drabbades av sättningar.

Problem:

Beställaren som under ganska många år haft problem med sättningar på olika ställen i verksamhetens lokaler hade slutligen ett akut problem i två av verksamhetens virkestorkar.

Virkestorkarna satte sig i ytterkant, som mest 10 cm vilket resulterade i skador på byggnadskonstruktion samt grund. Virkestorkarna egenvikt uppgår till 670 ton.

Ägaren hade länge varit medveten om problemen men ansåg att kostnaden för att lyfta och sedan påla torkarna skulle blir för stor. Dessutom skulle stilleståndstiden göra att han var tvungen att dra ner på produktionsvolymen vilket i sig skulle leda till stora imkomstbortfall.

Lösningen:

Efter att beställaren presenterats för Stabtech:s arbetsmetod bokades ett platsbesök.

På platsen gjorde Stabtech en noggrann undersökning av konstruktion samt markförhållanden. Konstruktionsritningar samt geotekniska underlag låg till grund för val av arbetsmetod.

För att beställaren skulle få en så kostnadseffektiv åtgärd som möjligt planerades att torkarna skulle höjas med domkrafter för att sedan grundförstärkas med Stabtech:s expanderande Geopolymer.

Höjningen med domkrafter genomfördes i ytterkant samtidigt som betongplattan stöttades på mitten via injektering av Stabtech Geopolymer. Underliggande fraktioner förstärktes och konsolideras med Stabtech Geopolymer, hålrummen fylldes och därmed grundförstärktes betongplattan i horisontell nivå.

Materialet:

Stabtech Geopolymer är en expanderande och miljögodkänd plast. Dess tekniska egenskaper såsom, stor expansion, låg egenvikt och mycket hög hållfasthet gör att den är optimal för lyft och grundförstärkning av sjunkande fastigheter 

  • Hållfastheten 40-500 ton/m2
  • Egenvikten 50-500 kg/m3
  • Tryck/Expansionskraft 40 ton/m3
  • Härdningstid 15-30 min.

Slutsats:

Arbetet utfördes på ungefär 3-4 veckor. Eftersom Stabtech:s arbetsmetod är flexibel stördes kundens verksamhet minimalt vilket sparade pengar på beställaren. 

2019-03-01T07:24:17+00:00