Industrilokal Göteborg

Industrilokal Göteborg

Projektekts mål: Lyft och grundförstärkning av betonggolv om 3300 kvm

Beställare:

Fastighetsägaren av en industrilokal om 3300 kvm i Göteborg hade under en längre tid oroat sig för golven i fastigheten som sjönk år efter år.

Fastigheten som ligger i västra Göteborg och därmed vilar på en stor lermäktighet är pålad i stommen men golvet gjutet direkt på marken innanför stommen. Efter att man byggt ut motorleden som går ett 20-tal meter från lokalen har grundvattnet med åren sänkts och marken under golven sjunkit.

Problem:

Under en tidsperiod om de sista 10-15 åren hade golvet sjunkit med som mest 25 cm. Tillslut hade golven sjunkit så pass mycket att pallställage fick pallas upp för att inte falla vilket utgjorde en risk för hyresgästens personal. Avloppen drabbades av bakfall och läget var akut.

Ägaren insåg att hans hyresgäst inte skulle acceptera en evakuering av verksamheten för att bila ut golven, påla och sedan gjuta ett nytt golv. Detta skulle innebära stora kostnader för flytt, stillestånd och hyresbortfall.

Lösningen:

Lösningen kom när Fastighetsägaren presenterades för Stabtech:s lösning på problemen. Stabtech gjorde platsbesök och analyserade rådande markförhållanden samt golvens kondition. Efter noggrann genomgång med fastighetsägaren om händelseförloppen så planerades åtgärden.

Stabtech lösnings på problemet innebar att borra 12 mm hål genom golvet i ett ”rutnät” med cc-avstånd om 2 meter. I hålen injekterades under högt tryck Stabtech:s Geopolymer (expanderande plast) som är:

  1. Miljöneutral
  2. Besitter en mycket låg egenvikt (80kg/m3)
  3. Har en hög hållfasthet (40 ton/m2)
  4. Har en extrem expansionskraft (40 ton/m2).

Med hjälp av materialet förstärktes marken under golven, hålrummen fylldes och golven lyftes. Arbetet som sker skapar en under- och sammangjutning av underliggande jordmassor. Detta tjänstgör sedan som tryckfördelare på underliggande jordmassor vilket stoppar upp sättningen samt stabiliserar golven. Arbetet genomfördes på ca 1 månad utan att störa hyresgästen på något vis vilket gjorde att fastighetsägaren sparade stora summor pengar. En uppskattning är att fastighetsägaren sparade 75% av åtgärdskostnaden jämfört med om han skulle evakuerat hyresgästen, bilat ur gammalt golv, pålat och sedan gjutit nytt golv.

Fastighetsägarens uttalande:

”Jag fastnade för Stabtech då dem ingav förtroende och gjorde en seriös besiktning av befintligt golv, vilket resulterade i ett överkomligt pris och utförande. Jag kan säga att jag är väldigt nöjd med resultatet och skulle använda dom igen.”

2018-09-04T13:29:41+00:00