BRF – Karlstad

Föreningen har problem med att två-fyra stora plintar sjunker under de tvärgående betongbalkarna som bör upp bjälklaget. Stabtech genomför en förstärkning av marken under plintar samt höjer dem något för att justera nivån på lägenheternas innergolv.

Färdigheter

Upplagt på

2019-05-15