Artiklar

Expanderande Geopolymer räddar verksamhet

Sågverkets virkestorkar drabbades av sättningsskador - Stabtech kom med lösningen. Projektets mål: Lyft och grundförstärkning av virkestorkar Beställare: Kunden är ägare till ett sågverk i Korpilombolo. Sågverket är ett framgångsrikt familjeföretag som funnits på orten under många år och verksamheten präglas av tung industrikänsla. Sågverket är mycket beroende av att verksamheten hålls igång utan avbrott, varför [...]

Så sparade fastighetsägare tid och pengar på grundförstärkning

Hur gick det till? Ägaren till en hyresfastighet i hade under en tid oroat sig för sättningar som drabbat fastigheten i form av sprickbildning i fasaden. Fastighetens grund består av stenmurar anlagda direkt på underliggande mark. Stadens kanal ligger ett 20 m från fastigheten. Efter att fastighetsägaren fick en presentation av Stabtechs lösningar fick vi [...]