Industrilokal Göteborg

Fastighetsägare av en industrilokal om 3300 kvm där fastigheten är pålad i stommen men golvet invändigt är flytande vilket innebär att det följer med sjunkande jordmån – Golvet sjunker och spricker sönder.

Ägaren har med tiden sett ett förlopp med sjunkande betonggolv och bakfall samt stopp i avlopp som följd. För att förhindra att avloppen går av samt att golvet till slut behöver bytas ut kontaktades Stabtech.

Golven hade sjunkit mellan 5-25 cm och läget var akut. Vi detta tillfälle nöjde sig med att vi stannade av sättningen i golvet och inte behövde ha golven i plan nivå. Ändå lyfte Stabtech golvet som mest 8 cm där problemen var som värst.

Genomförandet skedde på ca 1 månad och verksamheten i lokalen fortsatte precis om vanligt under ingreppet.

Fastighetsägaren:

”Jag fastnade för Stabtech då dem ingav förtroende och gjorde en seriös besiktning av befintligt golv, vilket resulterade i ett överkomligt pris och utförande. Jag kan säga att jag är väldigt nöjd med resultatet och skulle använda dom igen.”

Färdigheter

Upplagt på

2019-05-15