Järfälla Kommun

Projektets mål: Grundförstärkning av kulturfastighet

Äldre fastighet vid Görvelns Slott, Järfälla Kommun. Fastigheten är K-Märkt och eftersom kommunen befarade ytterligare sättningsskador vid renovering behöver den smidig rundförstärkning genomföras innan arbetet kunde fortsätta. Stabtech grundförsträkte fastigheten på 4 dagar med gott resultat.

Färdigheter

Upplagt på

2019-05-15