Sågverk Korpilombolo

Sågverk Korpilombolo

Projektekts mål: Lyft och grundförstärkning av virkestorkar

Stabtech har nyligen avslutat en lyckad entreprenad på ett sågverk i Korpilombolo.

Vi har lyft virkestorkar med en egenvikt på totalt 670 ton upp till 10 cm och sedan grundförstärkt dessa med vår speciellt framtagna Geopolymer.

Stabtech kan med sitt unika team säkerställa en högpresterande åtgärd genom olika kompetenser och därigenom ta fram information och processer för att säkerställa arbetet och dess tidplan. Detta är något vi erbjuder alla våra kunder, stora som små.

Färdigheter

Upplagt på

2019-05-15