Större Fastighetsbolag

Projektets mål: Lyft och grundförsträkning av fastighet

Stabtech har genomfört en entreprenad åt ett av de större fastighetsbolagen i Sverige. Byggnaden hade med åren satt sig kratigt i ett hörn. Golvet i fastigheten hade tidigare flytspacklats på för att jämna ut nivåskillnaden, men byggnaden fortsatte att sjunka varför denna lösning inte längre fungerade.

Stabtech lyfte och grundförsträkte fastigheten utan varken domkrafter eller grävmaskiner. Fastigheten lyftes upp till 15 cm. Arbetet utfördes smidigt och störningsfritt vilket innebär att de övriga reparationerna i fastigheten stördes minimalt.

Färdigheter

Upplagt på

2019-05-15