Växjö

Villa grundlagd med platta på mark.

Villans överskjutande tak och balkong hade satt sig. Stabtech injekterar sin expanderande Geopolymer under pelarfundamenten och grundförstärker samt lyfter dessa mellan 5-15 mm.

Arbetstid 1 dag.

Färdigheter

Upplagt på

2019-05-15