GRUNDFÖRSTÄRKNING

Grundförstärkning är någonting som Stabtech utför både reaktivt och proaktivt. 
Antingen om ett problem redan har uppstått eller om du vill undvika ett problem i framtiden.

VAD ÄR GRUNDFÖRSTÄRKNING?

Grundförstärkning är en process som syftar till att förstärka och stabilisera marken under en byggnad för att hantera eller förhindra sättningsskador. I äldre fastigheter kan marken under grunden ha blivit instabil med tiden, vilket kan leda till ojämna sättningar och strukturskador.

Stabtechs lösning innebär att vi förstärker marken genom injektering av geopolymer i marken och under bärande konstruktioner i husgrunden.

Geopolymeren infilterar jorden, fyller hålrum och konsoliderar marken. Detta leder till att markens hållfasthet ökar.

HUR GÅR EN GRUNDFÖRSTÄRKNING TILL?

Injekteringsrör (12mm) borras ner i marken till avsatt djup under fastigheten. Rören placeras antingen inifrån fastighetens bottenvåning eller utifrån marknivå

Stabtech Geopolymer injekteras under högt tryck i marken genom de borrade hålen. Materialet förstärker marken genom att fylla ut hålrum och konsoliderar jordar

Stabtechs lösning innebär att vi förstärker marken genom injektering av geopolymer i marken och under bärande konstruktioner i husgrunden.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

UTREDNING INFÖR EN GRUNDFÖRSTÄRKNING

  • Alla arbeten vi utför börjar alltid med ett platsbesök där vi undersöker problematik, geoteknik och eventuella omgivande faktorer
  • Om sättningsmätningar inte tidigare utförts i fastigheten kan vi vid behov utföra en enklare nivåmätning samt okulär besiktning av strukturella skador
  • Om geotekniska underlag finns, tar Stabtech gärna del av dessa för att kunna projektera ett lösningsförslag tillsammans med geokonstruktör
  • Om geotekniska underlag inte finns tillgängliga har vi möjlighet att ta fram de underlag som krävs
  • Avslutningsvis bokas ett möte med beställare och eventuell entreprenör där vi presenterar vår lösning

VID EN grundförstärkning ANVÄNDER VI Stabtech® Geopolymer

  • Materialet har hög hållfasthet, expanderande egenskaper och slutna celler vilket gör att det lämpar sig bra för att förstärka mark
  • Materialet når 90% av sina fulla styrka efter 15 minuter
  • Geopolymeren injekteras under högt tryck och sprids snabbt
  • Hålrum i marken fylls ut, fraktioner binds samman och jorden konsolideras
  • Materialet är godkänt för användning i flera miljödatabaser (läs mer under Teknisk info)

HUR ANVÄNDS GEOPOLYMER VID GRUNDFÖRSTÄRKNING:

1

Materialet består av två komponenter som reagerar med varandra i en blandningskammare. Här skapas Stabtech Geopolymer.

2

Geopolymeren injekteras under högt tryck i förborrade hål som mäter 12-16 mm i diameter. Med hjälp av injektorer förs materialet till avsedd nivå i marken.

3

Med vår mobila processutrustning och nivelleringslaser kan förstärkningen ske med stor precision.

VILKA FÖRDELAR HAR GEOPOLYMER?

– Inga stora maskiner används

– Arbetet kan utföras med millimeterprecision 

– Inget buller eller dammande för allmänheten

– Kostnads- och tidseffektivt i jämförelse med traditionella metoder

VANLIGA FRÅGOR OM GRUNDFÖRSTÄRKNING

STABTECH HJÄLPER DIG MED GRUNDFÖRSTÄRKNINGEN

Kontakta oss om du behöver hjälp med grundförstärkning.
Vi besvarar dina frågor och kommer fram till den bästa lösningen för just ditt projekt.