LYFT AV BETONGGOLV

Undvik stillestånd i verksamheten eller störande av boende i flerfamiljshus. Stabtech Geopolymer gör det möjligt att återställa och förstärka betonggolv med maximal effektivitet och hållbarhet.

HUR LYFTER VI ETT BETONGGOLV?

Vi använder Stabtech Geopolymer för att justera eller stabilisera ett betonggolv. Vi börjar ofta med ett platsbesök där vi undersöker golvets kondition och eventuell sättning.

Efter du mottagit ett åtgärdsförslag och pris etablerar vi på arbetsplatsen. Beroende på arbetets storlek etableras en eller flera lastbilar där alla nödvändiga maskiner, verktyg och material finns för att kunna genomföra arbetet.

Arbetet startas med att vi borrar hål i betonggolvet på strategiskt valda punkter där vi sedan placerar injektorer i hålen. Injektering av Geopolymer sker genom injektorerna och ner i marken under grunden på överenskommen nivå.

Den expanderande geopolymeren injekteras under högt tryck i den underliggande jorden. Materialet sprids snabbt, expanderar, fyller hålrum, binder ihop fraktioner och konsoliderar jordar.

Under arbetet övervakas betonggolvet med lasermottagare för att golvet höjas till den nivå som man kommit överens om. Geopolymerens lyftkraft är mycket stark vilket innebär att ex kranar, truckar och andra inredningar inte behöver flyttas innan eller under arbetet.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

STABTECHS LÖSNING KAN ÄVEN ANVÄNDAS FÖR ATT LYFTA BYGGNADER

Om till exempel ett hörn på en byggnad har sjunkit så kan Stabtech injektera geopolymer ner i marken och lyfta hörnet med hjälp av Stabtech Geopolymer.

När Stabtech lyfter ett betonggolv med hjälp av Geopolymerer används ingen mekanisk kraft.
Det är definitivt mycket lättare att använda Geopolymerer än att använda en domkraft eller liknande.

Man slipper den skrymmande hanteringen av mekaniska verktyg och med det minskas arbetskostnader.
Eftersom man borrar små hål i golvet så finns det ingen anledning att bryta upp detta.

Använder man Geopolymer för golvlyft så behöver man inte använda maskiner för schaktning eller andra stora maskiner som är svårflyttade.

FÖRDELAR MED LYFT AV BETONGGOLV MED GEOPOLYMER FRÅN STABTECH

  • Pågående verksamheter störs sällan i samband med arbetet.
  • Arbetet skapar minimalt med buller och vibrationer eftersom det inte behövs några större maskiner för utförandet.
  • Processen med Geopolymer är mycket smidig och kräver endast borrning av mindre hål för att kunna utföra själva injekteringen.
  • Kostnadseffektivt i jämförelse med traditionella metoder, särskilt med tanke på dagens bränslekostnader. Därför är lyft av betonggolv med Geopolymer oerhört lönsamt.
  • Arbetsområdet kan utnyttjas direkt efter avslutat arbete och behövs inget kostsamt efterarbete på samma sätt som när lyft utförs av maskinarbete.
  • Det är väldigt tydligt att det finns många fördelar med att använda Stabtech Geopolymer till att göra lyft av betonggolv.

VANLIGA FRÅGOR OM LYFT AV BETONGGOLV

STABTECH ÅTGÄRDAR ALLA TYPER AV FASTIGHETER

Kontakta oss om du behöver hjälp med markförstärkning, sättningsskador eller vattentätning.  

Vi besvarar dina frågor och kommer fram till en lösning.