LYFT AV BYGGNADER

Vi arbetar med Stabtech Geopylomer vid lyft av fastigheter – det kan gälla allt från en sjunkande privatvilla, ett höghus, en flygplatsterminal, ett shoppingcentrum eller en arena.

HUR LYFTER MAN EN BYGGNAD?

Det finns flera metoder för att lyfta byggnader.
Den metod som vi på Stabtech använder oss av vid huslyft är geopolymer.

  • Vi inleder alltid med att mäta hur pass sned byggnaden har blivit
  • Efter detta så borrar vi hål ned genom betonggolvet/betongplattan på strategiskt valda punkter där vi sedan placerar injektorer i hålen
  • Injektering av geopolymer sker sedan genom injektorerna och ner i marken under husgrunden
  • Materialet fyller upp de hålrum som finns under betonggolvet / betongplattan och expanderar, varvid byggnaden höjs till önskad nivå
  • Under lyftet övervakas byggnaden, bland annat av laser, för att den ska få exakt rätt nivå. När geopolymeren härdar stabiliseras byggnaden

Under arbetet så övervakas betonggolvet av laser etc. för att golvet ska få den nivå som man kommit överrens om. Geopolymerens lyftkraft är mycket stark vilket innebär att ex kranar, truckar och andra inredningar inte behöver flyttas innan eller under arbetet.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

LYFT AV BYGGNAD MED GEOPOLYMER

Om till exempel ett hörn på en byggnad har sjunkit så kan Stabtech injektera geopolymer ner i marken och lyfta hörnet med hjälp av Stabtech Geopolymer.

När Stabtech lyfter ett betonggolv med hjälp av Geopolymerer används ingen mekanisk kraft.
Det är definitivt mycket lättare att använda Geopolymerer än att använda en domkraft eller liknande.
Man slipper den skrymmande hanteringen av mekaniska verktyg och med det minskas arbetskostnader.

Eftersom man borrar små hål i golvet så finns det ingen anledning att bryta upp detta.
Använder man Geopolymer för golvlyft så behöver man inte använda maskiner för schaktning eller andra stora maskiner som är svårflyttade.

SMIDIGA OCH SÄKRA LYFT AV BYGGNADER

Stabtechs lösning för att lyfta byggnader med geopolymer är smidig, tids- och kostnadseffektiv samt orsakar varken buller eller vibrationer.
Olika typer av sättningar i eller under byggnader kan åtgärdas genom lyft med hjälp av geopolymer.

  • Om hela byggnaden har sjunkit jämnt så lyfts byggnaden som helhet genom injektering av geopolymer ned i marken
  • Har t.ex. ett hörn på en byggnad sjunkit så kan Stabtech lyfta endast hörnet genom att injektera geopolymer ner i marken på de specifika områdena

VANLIGA FRÅGOR OM LYFT AV BYGGNADER

STABTECH LYFTER BYGGNADER MED STÖRNINGSFRIA METODER


Våra lösning för att lyfta byggnader med geopolymer är smidig, behöver inga skrymmande maskiner, är tids- och kostnadseffektiv samt orsakar varken buller eller vibrationer.


Varmt välkommen att kontakta oss på Stabtech om du behöver hjälp med lyft av byggnader.