LYFT AV LEDNINGAR

Lyft av ledningar avser lyft av rörledningar för vatten och avlopp som finns nedgrävda i marken.
Dessa kan sätta sig vilket skapar problem med flödet genom ledningen.

VILKA LEDNINGAR GÅR ATT LYFTA?

Stabtech lyfter och stabiliserar rör samt ledningar i marken på olika djup.

Vi kan arbeta med de flesta typer av ledningar som ligger fritt, men i viss mån även ledningar som ligger under en fastighet. Ibland kan det ligga olika typer av massor ovanför vissa ledningar. I dessa fall kan massorna sugas bort innan lyftet utförs.

Lyft av ledningar medför i många fall ett komplext utförande vilket gör att vi gärna är med tidigt i projekteringsstadiet.

Vi kommer gärna ut på plats för att se hur våra metoder kan användas i just ditt projekt.

HUR GÅR DET TILL?

Ledningar och närliggande område undersöks av våra projektledare på plats. Därefter planeras arbetet och du får ett åtgärdsförslag.

Stabtech borrar eller för ned injektorer ca 1 meter under ledningarnas botten och injekterar sedan Stabtech Geopolymer.

Tack vare materialets expansionsförmåga kan röret lyftas till överenskommen nivå. Geopolymeren härdar snabbt säkrar därefter ledning/röret i önskat läge.

Efter avslutat arbete kan marken/golvet ovanför rörledningen brukas direkt.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

VANLIGA FRÅGOR OM LYFT AV LEDNINGAR

BEHÖVER DU HJÄLP MED ATT LYFTA LEDNINGAR?

Har du rörledningar, såsom vattenledningar eller avloppsrör, som behöver lyftas till rätt läge efter t.ex. sättningar i marken?
Välkommen att kontakta oss på Stabtech, vi har mångårig erfarenhet när det gäller lyft av ledningar