Sättningar i broar

Sättningar i broar – sättningsskador i broar, brofästen, brofundament, etc – kan bildas om marken under grunden förändras. När marken sjunker får brofästet eller brofundamentet sämre stöttning än vad som var planerat från början.
Detta leder till att bron, brofästena eller brofundamenten utsätts för andra krafter än beräknat varvid sättningsskador uppstår.

Vad är sättningar i broar?

Om marken under bron är för mjuk eller instabil så kan den (som helhet) eller delar av den, såsom t.ex. ett brofäste eller brofundament, börja sjunka.

 • Detta kan bland annat leda till att sprickor bildas i t.ex. brospann, bropelare eller brofundament som allvarligt påverkar brons hållfasthet och bärkraft
 • Bron kan även drabbas av t.ex. underminerade brofästen

Börjar du märka av tecken på denna typ av sättningsskador på en bro som du har uppsyn över?

Vi rekommenderar dig i så fall att snarast möjligt ta kontakt med en expert för besiktning av skadorna samt en geoteknisk markundersökning av marken under och omkring brofästen och brofundament.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

En geoteknisk markundersökning är viktig vid sättningar i broar

Om marken under ett brofäste eller brofundament börja sätta sig bör man omedelbart genomför en geoteknisk markundersökning för att få klarhet i vad problemen beror på.

 • Du själv kanske tycker att marken ser bra ut ovanifrån, men en markundersökning kan finna hålrum eller fraktioner som bildats i den under eller intill fundamenten
 • Dessa svagheter i marken bör förstärkas direkt då värre skador annars kommer bildas med tiden
 • En bro är extremt känslig för allt som påverkar dess stabilitet, hållfasthet och bärkraft vilket medför att marksättningar och andra svagheter i marken bör åtgärdas omgående

Beroende på vad den geotekniska markundersökningen visar så hjälper Stabtech er att stabilisera bron genom att injektera geopolymer som stärker och stabiliserar marken. Grundens belastningskapacitet återgår och sättningarna upphör.

Därefter kan man fokusera på att åtgärda sättningsskadorna i själva bron. Även sprickor och andra sättningsskador i bron kan ibland lagas genom att man injekterar mindre mängder geopolymer i dem.

Vad händer med sättningsskador i broar när du kontaktar oss?

Er förfrågan registreras i vårt system genom mejl, telefon eller kontaktformulär

 1. En projektledare tar kontakt och gör en ordentlig behovsanalys samt bokar in ett platsbesök
 2. Platsbesöket genomförs för att bedöma om vår metod är den bästa för att åtgärda sättningsskadorna i er bro
 3. Ett förslag om åtgärd bildas av projektledaren och ni får en skräddarsydd offert
 4. Om offerten godkänns av er så meddelar vår koordinator er om förslag på utförandedatum
 5. En vecka innan startdatum får ni info om namn och nummer till projektledaren för arbetet
 6. Arbetsprocessen med att åtgärda sättningsskador i bron startar och slutförs
 7. Dokumenten och fakturan skickas över ca 1 – 2 veckor efter att arbetet slutförts

Vanliga frågor om sättningsskador i broar

Stabtech hjälper dig åtgärda skador i broar efter marksättningar

Kontakta oss om du behöver hjälp att åtgärda sättningsskador i broar. Detta är ofta en tvåstegslösning, som inleds med markförstärkning under och omkring brofästen och brofundament för att därefter åtgärda de sättningskador i själva bron som markstabiliseringen inte har avhjälpt.

Vi på Stabtech:

 • Besvarar dina frågor om sättningsskadorna i bron och hur dessa kan påverka dess stabilitet
 • Hjälper dig fram till den lösning som lämpar sig bäst för just din bro och dess sättningsproblematik

Vi på Stabteach hoppas kunna hjälpa dig med allt som rör sättningsskador och sättningar i broar.