Sättningar i järnväg

Sättningar i järnvägar – sättningsskador i järnvägar, banvallar, etc – kan bildas om marken under dem förändras. När marken sjunker får järnvägen eller banvallen sämre stöttning än vad som var planerat från början.

Detta leder till att järnvägen utsätts för andra krafter än beräknat varvid både ökat slitage samt sättningsskador uppstår.

En järnväg utgör – oavsett om det gäller ett lokalt spår i ett industriområde, en rangerbangård eller en av stambanorna – en vital del av vår infrastruktur. De är extremt viktiga för att samhället, ekonomin och arbetslivet ska fungera. De är därför också extremt känslig för allt som påverkar dess bärkraft, säkerhet och framkomlighet negativt. Det medför att marksättningar och andra svagheter i marken under eller intill banvallar, järnvägsbroar, järnvägsövergångar, växlar eller stationsområden bör åtgärdas snarast möjligt.

Vad är sättningar i järnvägar?

Om marken under banvallen är instabil eller för mjuk för att bära både dess tyngd samt den tyngd trafiken på sträckan genererar så kan den börja sjunka. Detta kan i undantagsfall gälla järnvägen som helhet över kortare eller längre sträckor. Vanligare är dock att delar av banvallen påverkas och börjar uppvisa sättningsskador, t.ex. att kurvor inte längre är rätt dosearde eller att växlar blir svårare och trögare att skifta. Det kan även medföra t.ex.  materialutmattning i räls som belastas felaktigt under stor spänning eller sprickbildningar i snedbelastade sliprar.

Sättningsskador i järnväg och banvallar påverkar kort sagt järnvägens bärkraft, funktionalitet och framkomlighet. Inte minst påverkar de säkerheten för trafiken på järnvägssträckan. Lämnas sättningarna utan åtgärd kan skadorna bli enorma.

Börjar du märka av tecken på denna typ av sättningsskador på en sträcka av en järnväg som du har uppsyn över?

Vi rekommenderar dig i så fall att snarast möjligt ta kontakt med en expert för besiktning av skadorna samt en geoteknisk markundersökning av marken under och omkring banvallen.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

En geoteknisk markundersökning är viktig vid sättningar i järnvägar

Om marken under en banvall börja sätta sig så bör man omedelbart genomför en geoteknisk markundersökning för att få klarhet i vad problemen beror på.

 • Du själv kanske tycker att marken kring banvallen ser bra och stabil ut, en markundersökning kan dock finna hålrum eller fraktioner som bildats i den under eller intill banvallen
 • Dessa svagheter i marken bör förstärkas direkt då värre skador i banvallen annars kommer bildas med tiden och påverka järnvägen ur funktionalitets- och säkerhetsaspekter

Beroende på vad den geotekniska markundersökningen visar så hjälper Stabtech er att stabilisera banvallen genom att injektera geopolymer i marken under eller intill denna. Detta stärker och stabiliserar marken varvid dess belastningskapacitet återgår och sättningarna upphör. Många gånger lyfts också banvallen, inklusive räls och sliprar, till sin ursprungliga höjd i samband med detta, om så skulle behövas.

Därefter kan man fokusera på att åtgärda större sättningsskadorna i själva banvallen, om dessa inte har slutit sig helt i samband med att marksättningarna åtgärdas.

Vad händer med sättningsskador i järnvägar när du kontaktar oss?

Er förfrågan registreras i vårt system genom mejl, telefon eller kontaktformulär

 1. En projektledare tar kontakt och gör en ordentlig behovsanalys samt bokar in ett platsbesök
 2. Platsbesöket genomförs för att bedöma om vår metod är den bästa för att åtgärda sättningsskadorna i er järnväg
 3. Ett förslag om åtgärd bildas av projektledaren och ni får en skräddarsydd offert
 4. Om offerten godkänns av er så meddelar vår koordinator er om förslag på utförandedatum
 5. En vecka innan startdatum får ni info om namn och nummer till projektledaren för arbetet
 6. Arbetsprocessen med att åtgärda sättningsskador i järnvägen startar och slutförs
 7. Dokumenten och fakturan skickas över ca 1 – 2 veckor efter att arbetet slutförts

Vanliga frågor om sättningsskador i järnvägar

Stabtech hjälper dig åtgärda skador i järnvägar efter marksättningar

Kontakta oss om du behöver hjälp att åtgärda sättningsskador i järnvägar. Detta är ofta en tvåstegslösning, som inleds med markförstärkning under och omkring järnvägar och banvallar.

Vi på Stabtech:

 • Besvarar dina frågor om sättningsskadorna i järnvägar och banvallar och hur dessa kan påverka järnvägens stabilitet
 • Hjälper dig fram till den lösning som lämpar sig bäst för just din järnväg och dess specifika sättningsproblematik

Vi på Stabteach hoppas kunna hjälpa dig med allt som rör sättningsskador och sättningar i järnvägar.