Sättningar i vägar

Sättningar i vägar – sättningsskador i vägar, vägbankar, etc – kan bildas om marken under dem förändras. När marken sjunker får vägen eller vägbanken sämre stöttning än vad som var planerat från början.
Detta leder till att vägen utsätts för andra krafter än beräknat varvid sättningsskador uppstår.

En väg utgör – oavsett om det gäller en lokal väg i ett bostadsområde, en timmerväg för skogsbruket eller en motorväg – en viktig del av vår infrastruktur. De är extremt viktiga för att samhället, ekonomin och arbetslivet ska fungera. De är därför också extremt känslig för allt som påverkar dess bärkraft, säkerhet och framkomlighet negativt. Det medför att marksättningar och andra svagheter i marken bör åtgärdas så snart som möjligt.

Vad är sättningar i vägar?

Om marken under vägbanken är instabil eller för mjuk så kan vägen börja sjunka. Detta kan gälla vägen som helhet, men drabbar kanske oftare att delar av vägbanan eller vägrenen börjar uppvisa sättningsskador. Bland annat kan detta leda till att sprickor eller hål som bildas i vägbanan eller vägrenen allvarligt påverkar vägens bärkraft och säkerhet.

Börjar du märka av tecken på denna typ av sättningsskador på en väg som du har uppsyn över?

Vi rekommenderar dig i så fall att snarast möjligt ta kontakt med en expert för besiktning av skadorna samt en geoteknisk markundersökning av marken under och omkring vägbana och vägbank.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

En geoteknisk markundersökning är viktig vid sättningar i vägar

Om marken under vägbank börja sätta sig bör man omedelbart genomför en geoteknisk markundersökning för att få klarhet i vad problemen beror på.

 • Du själv kanske tycker att marken ser bra och stabil ut ovanifrån, men en markundersökning kan finna hålrum eller fraktioner som bildats i den under eller intill vägbanken
 • Dessa svagheter i marken bör förstärkas direkt då värre skador i vägbanan annars kommer bildas med tiden

Beroende på vad den geotekniska markundersökningen visar så hjälper Stabtech er att stabilisera vägbanken genom att injektera geopolymer. Detta stärker och stabiliserar marken varvid dess belastningskapacitet återgår och sättningarna upphör. Många gånger så lyfts också vägbanan till sin ursprungliga höjd i samband med detta, om så skulle behövas.

Därefter kan man fokusera på att åtgärda större sättningsskadorna i själva vägbanan om dessa inte har slutit sig helt i samband med att vägbanken åtgärdas. Även sprickor och andra sättningsskador i vägen kan ibland lagas genom att man injekterar mindre mängder geopolymer i dem. 

Vad händer med sättningsskador i vägar när du kontaktar oss?

Er förfrågan registreras i vårt system genom mejl, telefon eller kontaktformulär

 1. En projektledare tar kontakt och gör en ordentlig behovsanalys samt bokar in ett platsbesök
 2. Platsbesöket genomförs för att bedöma om vår metod är den bästa för att åtgärda sättningsskadorna i er väg
 3. Ett förslag om åtgärd bildas av projektledaren och ni får en skräddarsydd offert
 4. Om offerten godkänns av er så meddelar vår koordinator er om förslag på utförandedatum
 5. En vecka innan startdatum får ni info om namn och nummer till projektledaren för arbetet
 6. Arbetsprocessen med att åtgärda sättningsskador i vägen startar och slutförs
 7. Dokumenten och fakturan skickas över ca 1 – 2 veckor efter att arbetet slutförts

Vanliga frågor om sättningsskador i vägar

Stabtech hjälper dig åtgärda skador i vägar efter marksättningar

Kontakta oss om du behöver hjälp att åtgärda sättningsskador i vägar. Detta är ofta en tvåstegslösning, som inleds med markförstärkning under och omkring vägar och vägbankar för att därefter åtgärda de sättningskador i själva vägen som markstabiliseringen inte har avhjälpt.

Vi på Stabtech:

 • Besvarar dina frågor om sättningsskadorna i vägar och vägbankar och hur dessa kan påverka vägens stabilitet
 • Hjälper dig fram till den lösning som lämpar sig bäst för just din väg och dess specifika sättningsproblematik

Vi på Stabteach hoppas kunna hjälpa dig med allt som rör sättningsskador och sättningar i vägar.