Loading...
Tjänster 2018-04-30T11:18:23+00:00

Sättningsproblem?
Stabtech erbjuder buller- och vibrationsfria åtgärder

Kontakta Oss

Våra Tjänster

Stabtech erbjuder störningsfria lyft och grundförstärkningar för alla typer av sättningsskadade fastigheter.

Grundförstärkning
Lyft av betongkonstruktioner
Lyft av betonggolv
Markförstärkning

Grundförstärkning

När en fastighet drabbas av sättningsskador beror det i många fall på att underliggande jord eroderar eller sjunker undan. Detta lämnar hålrum under fastighetens grundkonstruktion med bristande bärighet som följd.

Vid grundförstärkning av fastigheter eller andra betongkonstruktioner injekterar Stabtech den underliggande marken med vår speciellt framtagna expanderande geopolymer. Geopolymeren injekteras under högt tryck, sprids snabbt och expanderar därefter vilket fyller hålrum, binder samman fraktioner och konsoliderar jordar.

Vid behov och rätt förutsättningar kan också en grundkonstruktion lyftas och justeras med fortsatt injektering. Egenvikten på Stabtech Geopolymer är från 65 Kg/m3 och ger en lyftkraft på upp till 250 ton/m2. För fler tekniska specifikationer av Stabtech Geopolymer klicka här:

Kontakta Oss

Fyll i formuläret, skicka ett e-mail till: info@stabtech.se eller ring 08-560 432 11 / 031-16 30 30.

FÖRNAMN *
EFTERNAMN *
EMAIL *
TELEFON *
ORT *
POSTNR *
TYP AV FASTIGHET *
VILLA *
Beskriv vad det avser *

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

LÄS VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY HÄR