Loading...
Lyft av betongkonstruktioner 2018-04-30T11:21:37+00:00

Sättningsproblem?
Stabtech erbjuder buller- och vibrationsfria åtgärder

Kontakta Oss

Våra Tjänster

Stabtech erbjuder störningsfria lyft och grundförstärkningar för alla typer av sättningsskadade fastigheter.

Grundförstärkning
Lyft av betongkonstruktioner
Lyft av betonggolv
Markförstärkning

Lyft av betongkonstruktioner

Stabtech kan lyfta tunga och sättningsskadade betongkonstruktioner antingen med hjälp av domkrafter eller injektering i marken med Stabtech Geopolymer. Vilket arbetssätt som används bestäms i samråd med kunden. Hänsyn tas till den för konstruktionen och marken den mest lämpliga och kostnadseffektivaste metoden.

Stabtech har stor erfarenhet kring lyft av betongkonstruktioner och har utfört lyft och gjort stabiliseringar av byggnader – allt från mindre privatbostäder till stora industribyggnader med vikter upp emot 1000 ton.

När ett lyft är genomfört utförs även en grundförstärkning med Stabtech Geopolymer. Hålrum fylls, marken förstärks och konsolideras vilket skapar en lastfördelning och möjliggör att byggnaden i framtiden får stå kvar i horisontell nivå.

Egenvikten på Stabtech Geopolymer är från 65 Kg/m3 och ger en lyftkraft på upp till 250 ton/m2. För fler tekniska specifikationer av Stabtech Geopolymer klicka här:

Kontakta Oss

Fyll i formuläret, skicka ett e-mail till: info@stabtech.se eller ring 08-560 432 11 / 031-16 30 30.

FÖRNAMN *
EFTERNAMN *
EMAIL *
TELEFON *
ORT *
POSTNR *
TYP AV FASTIGHET *
VILLA *
Beskriv vad det avser *

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

LÄS VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY HÄR