Misstänker du sättningsskador i ditt hus?

Har du upptäckt något av följande i din fastighet?

Vanliga tecken vid en eventuell sättningsskada, kan vara något av följande: Sprickor i väggar, golv, fasad eller grundmur. Lutande golv, svåröppnade fönster eller dörrar, stopp i avlopp på grund utav felaktigt fall eller förändringar i omgivande marknivåer. 

VARFÖR UPPSTÅR EN SÄTTNINGSSKADA?

 • Marken under fastigheten klarar inte av att bära upp belastningen
 • Förändringar av grundvattennivå
 • Klimatförändringar
 • Undermåligt grundarbete vid nybyggnation
 • Ökad trafik på närliggande gator
 • Grävning i närheten av fastigheter
 • Undermålig dränering
 • Kraftiga skyfall
 • Översvämningar
 • Närliggande sprängningsarbeten
 • Borrning av bergvärme
 • Läckande avlopps-/vattenledningar

HUR GÅR DET TILL?

Om er fastighet har blivit drabbad av en sättningsskada kan vi erbjuda grundförstärkning av marken samt vid behov lyft av berörd del i fastighet. 

Arbetet utförs genom att 12 mm stålrör borras ner till avsett djup. Därefter injekteras Geopolymeren in under grundkonstruktionen. Geopolymeren expanderar, fyller hålrum samt konsoliderar underliggande jordlager och återskapar det naturliga trycket mot grunden. Genom att stabilisera jorden med Geopolymer ökas bärigheten, samt att jorden får bättre deformationsegenskaper.

Stabtech erbjuder delbetalning
i samarbete med wasa kredit

*Gäller endast villor & privatbostäder

 

Vad händer när du kontaktar oss?

 1. Er förfrågan inkommer via mail eller telefon och ärendet registreras i vårat system.
 2. En projektledare tar kontakt via telefon inom 1 vecka. I dialog görs en ordentlig behovsanalys samt att ett platsbesök bokas.
 3. Platsbesök sker för att göra en bedömning om vår metod är den mest fördelaktiga för just ert hus.
 4. Ett åtgärdsförslag skapas av projektledaren och ni tillhandahåller en skräddarsydd offert.
 5. Vid godkännande av offert, meddelas vår koordinator som lämnar förslag på utförandedatum.
 6. Ca 1 vecka innan entreprenadstart sänds ett sms ut till dig med information med namn och nummer till den projektledare som är huvudansvarig inför och under utförandet.
 7. Entreprenaden utförs.
 8. Dokumentation och faktura sänds över ungefär 1-2 veckor efter utfört arbete.

Vanliga frågor och svar

Vad kostar ett platsbesök och offert?

Att erbjuda våra kunder ett platsbesök och sammanställa en offert är något vi gör kostnadsfritt.

Hur vet ni hur mycket ni lyfter? Finns det risk att ni injekterar för mycket?

Arbetet övervakas med laserutrustning och på så sätt kontrolleras lyftprocessen under hela utförandet.

Hur länge håller åtgärden?

Stabtech Geopolymer har en livslängd på 50 – 100 år. Hållbarheten på utförandet avgörs i det specifika fallet pga omgivande faktorer.

Utförs arbetet inne eller utifrån? Vilka faktorer avgör det?

Arbete kan utföras både inifrån och utifrån. Vad som avgör detta är exempelvis djupet från markyta ner till grunden, tillgänglighet samt typ av grundkonstruktion.

Spelar det någon roll när på året man utför arbetet? Tex om det är tjäle i marken?

I de flesta fall kan vi utföra arbete året runt

I vilka markförhållanden fungerar metoden?

Metoden fungerar väl i de allra flesta markförhållanden som finns i Sverige.

Är geopolymer farligt för miljön?

Stabtech Geopolymer är miljögodkänd, stabil och reagerar inte med vatten eller andra kända kemikalier. Det utesluter risk för föroreningar av luft, mark, yt- eller grundvatten.

Kan man dränera huset efter er åtgärd?

Ja det kan man göra.

Är det bättre att renovera innan eller efter vi åtgärdat vår sättningsskada?

Vi rekommenderar att renoveringar genomförs efter våra åtgärder.

Vad skiljer pålning och geopolymerinjektering?

Vid injektering av Geopolymer åtgärdas marken under eller i det område där det behövs. Entreprenaden blir således ofta mindre omfattande.

Pålning behövs istället när det förkommer riktigt dåliga markförhållanden och laster behöver föras ner till större djup.


Utför Stabtech arbete hos privatpersoner?

Ja, Stabtech utför arbeten hos privat och offentlig sektor.

exempel på UTFÖRDA PROJEKT

 

VILLOR

 

Kontakta oss

Fyll i formuläret för förfrågan, vi är redo att hjälpa dig!