ARBETSMILJÖ

EN GOD OCH SÄKER ARBETSMILJÖ PÅ STABTECH

Målsättningen med Stabtechs arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör och uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa.

Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsombud och företagshälsovård.

Alla berörda anställda genomgår löpande läkarundersökningar, utandningstester och utbildningar för att jobba och hantera de material vi behöver i vårt dagliga arbete. Eftersom ingen av våra anställda hittills blivit nekade av läkare att använda de material vi gör så fungerar vårt förebyggande arbetsmiljöarbete enligt förväntan.

Den största faktorn för god arbetsmiljö är att våra råvaror hanteras i slutna system som eliminerar exponering av våra medarbetare för kemiska arbetsmiljörisker.

Vi har låtit genomföra tester för bl.a. exponering som visar på att vår slutna hantering med materialet gör att vi jobbar på ett säkert och riskmedvetet sätt. Stabtech har flera stora statliga beställare som efterfrågat denna typ av information och försäkran av lämplig riskhantering när det kommer till arbetsmiljö. Samtliga beställare har visat initialt och fortsatt förtroende för Stabtech på basis av presenterade fakta.