VATTENTÄTNING

Vattentätning av mark och jordar.
Det finns många tillfällen då mark och jordar behöver tätas från vätskor, oftast vatten.
Exempelvis om man har fuktproblem i källare, då är det viktigt att det inte kommer vatten i kontakt källaren och dess väggar.

STABTECH HAR EN VÄLUTVECKLAD METOD FÖR TILL EXEMPEL VATTENTÄTNING AV KÄLLARE OCH ANDRA BETONGKONSTRUKTIONER.

VÅR METOD FÖR VATTENTÄTNING

I stället för att använda stora maskiner som bullrar och tar stor arbetsyta i anspråk så använder vi oss av Injektorer, 12 mm i diameter som borras ned till jordlagren som ska tätas. 

När injektorerna är installerade på rätt djup injekteras expanderade Stabtech® Seal.
Den sprider sig snabbt och binder samman jorden så att den blir tätare och får en högre densitet. 

Om man har använt Stabtech® Seal för att stärka någon annan jordyta, för att denna till exempel ska utgöra grund för en ställning eller annan konstruktion, tar det inte mer än 15 minuter förrän en instabil yta blivit stabil och man kan gå på den.
Då har Stabtech Seal nått 90% av sin fulla styrka.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

STABTECH:S TÄTNINGSMETOD INNEBÄR:

Snabba åtgärder med maskiner förvarade i en lastbil .
Att arbetet varken skapar buller eller vibrationer.
En minskning av risken för erosion genom sammanbindning av mark/jordar.

Stabtech Seal har hydrofobiska egenskaper och varför den lämpar sig mycket bra för att täta källare och andra betongkonstruktioner.

Stabtech Seal är klassat och godkänt för användning i flera miljödatabaser.

VANLIGA FRÅGOR OM VATTENTÄTNING