VATTENTÄTNING

Vattentätning av mark och jordar.
Det finns många tillfällen då mark och jordar behöver tätas från vätskor, oftast vatten.
Exempelvis om man har fuktproblem i källare, då är det viktigt att det inte kommer vatten i kontakt källaren och dess väggar.

STABTECH HAR EN VÄLUTVECKLAD METOD FÖR TILL EXEMPEL VATTENTÄTNING AV KÄLLARE OCH ANDRA BETONGKONSTRUKTIONER.

VÅR METOD FÖR VATTENTÄTNING

I stället för att använda stora bullrande maskiner som tar upp mycket arbetsyta så använder vi oss av injektorer. Dessa injektorer borras ned till de jordlagren som ska tätas och har endast en diameter på 12 mm.

När injektorerna är installerade på rätt djup injekteras expanderade Stabtech® Seal.

Den sprider sig snabbt och binder samman jorden så att den blir tätare och därmed får en högre densitet. 

Om man har använt Stabtech® Seal för att stärka någon typ av jordyta som till exempel ska utgöra grunden till en ställning eller annan konstruktion, tar det inte mer än 15 minuter förrän den instabila ytan har blivit säker och stabil.

Då har Stabtech Seal nått 90% av sin fulla styrka.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

STABTECH:S TÄTNINGSMETOD INNEBÄR:

Snabba åtgärder med maskiner förvarade i en lastbil .
Att arbetet varken skapar buller eller vibrationer.
En minskning av risken för erosion genom sammanbindning av mark/jordar.

Stabtech Seal har hydrofobiska egenskaper och varför den lämpar sig mycket bra för att täta källare och andra betongkonstruktioner.

Stabtech Seal är klassat och godkänt för användning i flera miljödatabaser.

VANLIGA FRÅGOR OM VATTENTÄTNING