BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Bostadsrättsföreningar drabbas ofta av sättningsskador, marksättningar eller inläckage av vatten genom källarväggar.

Bostadsrättsföreningar kan bestå av flera olika typer av fastigheter och anläggningar. Stabtech kan åtgärda skador eller problem i följande typer:

 • Radhusområden
 • Kedjehusområden
 • Flerfamiljshus
 • Flervåningshus
 • Garage och fristående garagelängor
 • Parkeringar
 • Tvättstugor
 • Förrådsbyggnader

BRF

Sättningsskador i BRF

Sättningsskador är ett vanligt problem för många bostadsrättsföreningar.

Ibland kan det vara svårt att veta varför sättningsskadan har uppstått. När uppstod den, varför uppstod den och hur påverkar det fastigheten framöver? Detta är frågor du kan få besvarade med hjälp av Stabtech och våra geotekniker. Vi kan hjälpa till med utredning och åtgärd för era sättningsskador.

När det kommer till åtgärder av sättningsskador i BRF finns två metoder att välja mellan på marknaden. Den vi arbetar med kallas för expansionsinjektering med materialet Stabtech Geopolymer. Den traditionella lösningen har varit pålning som medför stora ingrepp i fastigheten.

Det innebär i många fall att husgrunden eller golvet i källaren rivs upp, vilket kräver utflytt av förråd och verksamheter på källarplanet. Fördelar med Stabtechs åtgärdsmetod är:

 • Minimala ingrepp i fastigheten
 • Verksamhet i mark-eller källarplan behöver inte flyttas ut
 • Lägre totalkostnad
 • Lägre klimatavtryck
 • Inget buller eller vibrationer

För att läsa mer om Stabtechs metod för sättningsskador, läs mer här

Tätning av vatteninläckage i källare

Ibland är det vanligt att källarkonstruktionen i en bostadsrättsförening inte är helt tät. Det vill säga att det läcker in vatten genom väggar eller golv. I det fall läckagen är stora och vatten tränger in kan Stabtech hjälpa er att täta dessa genom injektering av Stabtech Seal.

Traditionellt löser man dessa problem genom att dränera runt fastigheten, men i vissa fall är detta inte genomförbart pga utrymmesskäl och då är Stabtechs metod för vattentätning fördelaktig.

Mindre läckage eller fukt i väggar och golv åtgärdas med förslagsvis andra lösningar.

Här kan du läsa mer om hur arbetet med att täta en källare går till.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Behöver ni vattentätning i bostadsrättsföreningens källare?

Stabtech utför även vattentätning om ni har problem med inträngande vatten från omkringliggande mark, t.ex. i grund eller källare i er bostadsrättsförening.