BRF

Bostadsrättsföreningar behöver ofta hjälp att åtgärda marksättningar och sättningsskador.

Bostadsrättsföreningar kan inkludera flera olika former av fastigheter och anläggningar där alla alternativ riskerar och kan drabbas av sättningsskador.

Bostadsrättsföreningar

 • Radhusområden (BRF)
 • Kedjehusområden (BRF)
 • Område med lägre flerfamiljshus (BRF), (med eller utan hiss)
 • Område med höghus (BRF)
 • Fastighet med bostäder över egen, uthyrd butiks- eller verksamhetslokal (BRF)
 • Garage – fristående garagelängor,
  eller sammanbyggt med fastigheten (beläget direkt i/under denna),
 • Parkeringshus – fristående
  eller sammanbyggt med fastigheten (beläget i del av/under denna),
 • Parkeringar
 • Tvättstugor
 • Förrådsbyggnader

Stabtechs tjänster för bostadsrättsföreningar

Stabtech arbetar med markstabilisering för bostadsrättsföreningar / BRF och åtgärdar problem med sättningsskador. Instabil eller svag mark som inte förmår att bära upp fastighetens tyngd kan enkelt och smidigt åtgärdas genom injektioner (markinjektering eller skärminjektering) med geopolymer.

Även markförhållanden där det finns risk för ras eller skred intill fastigheten kan många gånger åtgärdas.

BRF

Sättningsskador BRF

Sättningsskador i fastigheten är ett vanligt problem för många bostadsrättsföreningar. Mindre BRF (bostadsrättsföreningar) kan speciellt ha svårt att veta varför skadan har uppstått, hur den har uppstått eller vad man kan göra åt den. 

Kanske är man rädd för att det ska behöva pålas och att hela husgrunden måste rivas upp vilket är en stor, omständig och kostsam procedur för en liten bostadsrättsförening.

Stabtech hjälper dig att få klarhet i sättningsproblematiken och kan åtgärda sättningsskadorna i fastigheten med hjälp av Stabtech Geopolymer.

Självklart kan situationen med sättningar i bostadsrättsföreningens fastigheter även gälla t.ex. olika kringbyggnader som tvättstugor, garagelängor eller parkeringshus, förrådsbyggnader, etc.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

BRF

Behöver ni vattentätning i bostadsrättsföreningens källare?

Stabtech utför även vattentätning om ni har problem med inträngande vatten från omkringliggande mark, t.ex. i grund eller källare i er bostadsrättsförening.