sättningsskador

SÄTTNINGSSKADOR

Sättningsskador bildas när marken under konstruktionen förändras av olika anledningar.
Om marken sjunker får konstruktionen sämre stabilitet än vad som var planerat från början.
Detta leder till att fastighetens grund utsätts för andra påfrestningar än beräknat och sättningsskador uppstår.
 

Vad är Sättningsskador?

Om marken under huset är för mjuk eller instabil kan fastigheten börja sjunka. Detta kan bland annat leda till att sprickor bildas i väggar, golv, fasad eller grundmur.

Andra tecken på sättningsskador är lutande golv, svåröppnade fönster, kärvande dörrar eller stopp i avlopp.Vad kan vi göra om du märker tecken av sättningsskada i fastigheten?

Om er fastighet är sättningsskadat kan vi erbjuda grundförstärkning av marken samt lyft av berörd del i fastigheten med vårt material Geopolymer.

Arbetet inleds med att borra ned 12 mm stålrör till avsett djup. Därefter injekteras geopolymeren in under grundkonstruktionen.

Geopolymeren expanderar, fyller hålrum samt konsoliderar underliggande jordlager och återskapar det naturliga trycket mot grunden. Genom att stabilisera jorden med geopolymer ökar bärigheten, samt att jorden får bättre deformationsegenskaper. 


STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

VARFÖR UPPSTÅR Sättningsskador?

 • Grundvattennivån förändras
 • Klimatförändringarna påverkar marken – t.ex. skyfall
 • Dåligt grundarbete vid bygge
 • Mer och tyngre trafikerade gator i närheten
 • Grävning nära fastighet
 • Dålig dränering
 • Kraftigt regnoväder/översvämningar
 • Sprängningar i närheten
 • Om du eller någon i närheten har borrat för bergvärme
 • Läckande vatten- eller avloppsledningar

VAD HÄNDER NÄR DU KONTAKTAR OSS?

 • Er förfrågan registreras i vårt system via ett mejl eller samtal
 • En projektledare tar kontakt och gör en ordentlig behovsanalys samt bokar in ett platsbesök
 • Platsbesöket genomförs för att bedöma om vår metod är den bästa för just ert hus
 • Ett åtgärdsförslag tas fram av projektledaren och ni får en skräddarsydd offert för just er sättningskada/problematik
 • Om offerten godkänns av er, meddelar vår koordinator er om förslag på datum för utförande
 • 1 vecka innan startdatum får ni info med namn och nummer till projektledaren för just ditt ärende
 • Arbetsprocessen startar och slutförs. Arbetsutlåtande och faktura skickas över ca 1-2 veckor efter arbetet

VANLIGA FRÅGOR OM Sättningsskador

sättningsskador

Vi HJÄLPER DIG ÅTGÄRDA Sättningsskador

Kontakta oss om du behöver hjälp med åtgärder.

Vi besvarar dina frågor och kommer tillsammans fram till en lösning.