MILJÖ

I GRUNDEN BÄTTRE LÖSNINGAR FÖR miljö

Hittills har de tester och analyser vi låtit genomföra under våra arbeten, dels med våra kunder, dels inom företaget inte visat att på några risker för miljö eller grundvatten. Tester som Stabtech låtit utföra har gjorts i både fältförsök, isolerade tester samt i labbmiljö.
 
Vi kan alltid genomföra en extra testinjektering för din säkerhet. Vi har möjlighet att prova och analysera vårt avtryck i både material som miljöpåverkan i det specifika fallet.

Stabtech kan bistå beställare med förslag på hur ett sådant test kan utföras och vara delaktiga i genomförandet.
 
I flera av de platsspecifika riskanalyser våra kunder låtit genomföra står det att våra material är inert efter härdning:

”Risken för effekter av miljöexponering från den slutliga polymeriserade produkten bedöms som mycket låg eftersom det inte sker någon migration av ämnen från massan när den härdat”.

Riskanalys genomförd inför ett arbete på uppdrag av Trafikverket.