LYFT AV LEDNINGAR

Lyft av ledningar avser lyft av rörledningar för vatten och avlopp som finns nedgrävda i marken.
Kontakta oss på Stabtech om duav någon anledning fått sättning i en ledning som behöver rätas ut.

HUR LYFTER MAN LEDNINGAR MED STABTECH GEOPYLOMERER?

  • Området där ledningen ligger undersöks på plats av våra projektledare som planerar arbetet och lämnar ett åtgärdsförslag.
  • Stabtech kan lyfta rör som ligger under golv inne i byggnader.  
  • I vissa fall kan massor ovanför ledningen behöva sugas bort innan lyftet, men det beror på vilket djup ledningen ligger.
  • Injektorer borras eller förs ner ca 1 meter under ledningens botten
  • Med hjälp av expansionen i vår Geopolymer kan sedan röret lyftas till överenskommen nivå. Geopolymeren härdar snabbt säkrar röret i önskat läge.
  • Efter avslutat arbete kan marken/golvet ovanför rörledningen inom kort användas som vanligt igen.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

VANLIGA FRÅGOR OM LYFT AV LEDNINGAR

BEHÖVER DU HJÄLP MED ATT LYFTA LEDNINGAR?

Har du rörledningar, såsom vattenledningar eller avloppsrör, som behöver lyftas till rätt läge efter t.ex. sättningar i marken?
Välkommen att kontakta oss på Stabtech, vi har mångårig erfarenhet när det gäller lyft av ledningar