LYFT AV LEDNINGAR

Lyft av ledningar avser lyft av rörledningar för vatten och avlopp som finns nedgrävda i marken.
Kontakta oss på Stabtech om du har upptäckt en sättningsskadad ledning som behöver rätas ut.

HUR LYFTER MAN LEDNINGAR?

  • Ledningar och närliggande område undersöks av våra projektledare på plats som därefter planerar arbetet och lämnar ett åtgärdsförslag.
  • Stabtech lyfter och stabiliserar även rör i byggnader som ligger under golven.
  • Ibland kan det ligga olika typer av massor ovanför vissa ledningar. I dessa fall behöver massorna oftast sugas bort innan lyftet kan utföras beroende på vilket djup ledningarna ligger.
  • Stabtech borrar eller för ned injektorer ca 1 meter under ledningarnas botten och injekterar sedan Stabtech Geopolymer.
  • Tack vare materialets expansionsförmåga kan röret lyftas till överenskommen nivå på nolltid. Geopolymeren härdar snabbt säkrar därefter röret i önskat läge.
  • Efter avslutat arbete kan marken/golvet ovanför rörledningen användas som vanligt igen.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

VANLIGA FRÅGOR OM LYFT AV LEDNINGAR

BEHÖVER DU HJÄLP MED ATT LYFTA LEDNINGAR?

Har du rörledningar, såsom vattenledningar eller avloppsrör, som behöver lyftas till rätt läge efter t.ex. sättningar i marken?
Välkommen att kontakta oss på Stabtech, vi har mångårig erfarenhet när det gäller lyft av ledningar