SCHAKTVÄGG

Stabtech har en metod som kan förstärka marken och stabilisera schaktväggar.
Metoden utförs med hjälp av injektering i befintlig mark.

FÖRSTÄRKNING AV SCHAKTVÄGG

Förstärkning av schaktvägg behövs när denna har för låg bärförmåga och riskerar att rasa.

Stabtechs metod bygger på att vårt material infiltrerar, härdar och konsoliderar jorden i schaktväggen. På så sätt ökar dess hållfasthet och möjligheten att ta upp ökad last.

Metoden är speciellt fördelaktig om schaktväggen inte är allt för hög och att platsbrist råder, eller om en spont inte kan sättas tillräckligt nära en befintlig konstruktion som behöver skyddas.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

FÖRDELAR MED STABTECHS FÖRSTÄRKING AV SCHAKTVÄGG:

  • Arbetsprocessen kräver endast verktyg som ryms i en lastbil
  • Arbetet kan ske upp till 100 meter från den parkerade lastbilen
  • Materialet härdar på ca 15 minuter vilket gör att marken kan beträdas/schaktas direkt efter avslutat arbete
  • Materialet är godkänt för användning i BASTA, Byggvarubedömningen och Chemsoft. Även använt av flera stora byggbolag/beställare i Sverige  

HUR UTFÖRS EN MARKFÖRSTÄRKNING AV EN SCHAKTVÄGG?

Hur en lösning ser ut beror helt på det aktuella fallet men generellt bygger metoden på att vi injekterar Geopolymer i marken/jorden som fyller ut hålrum, binder ihop marken och sedan härdar vilket skapar en sammangjutning i marken. 

Maskinerna vi använder ryms i en lastbil, materialet som injekteras i marken transporteras i en 100 meter lång slang från lastbilen till injekteringsplatsen. Detta skapar en stor flexibilitet vid svåråtkomliga arbetsplatser

VANLIGA FRÅGOR OM SCHAKTVÄGGAR

VILL DU UNDVIKA LÅNGA UPPEHÅLL I DITT PROJEKT?

Markförstärkning som utförs genom injektering av geopolymer är en tids- och kostnadseffektiv lösning som inte kräver långa och kostsamma uppehåll i arbetet. 

Välkommen att kontakta Stabtech om du behöver förstärkning av schaktvägg.