SCHAKTVÄGG

Schaktväggar kan i vissa fall behöva stabiliseras.
Stabtech har en metod som kan förenkla och underlätta vid vissa typer av schakter.

MARKFÖRSTÄRKNING AV SCHAKTVÄGG

Markförstärkning behövs när en schaktvägg har för låg bärförmåga och en mothållande kraft behövs, exempelvis en spont.

Stabtech arbetar med en metod som kan komplettera eller ersätta spont dock avhängt vilket material som schaktväggen är uppbyggd av. 

Metoden är speciellt fördelaktig om schaktväggen inte är allt för hög och att platsbrist råder, eller om en spont inte kan sättas tillräckligt nära en befintlig konstruktion som behöver skyddas.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

FÖRDELAR MED STABTECH MARKFÖRSÄKRNING:

  • Arbetsprocessen kräver endast verktyg som ryms i en lastbil
  • Arbetet kan ske upp till 100 meter från den parkerade lastbilen
  • Materialet härdar på ca 15 minuter vilket gör att marken kan beträdas direkt efter avslutat arbete
  • Materialet är godkänt för användning i Byggvarubedömningen och Chemsoft
  • Ofta klarar vi oss med handhållen borrutrustning 

HUR UTFÖRS EN MARKFÖRSTÄRKNING AV EN SCHAKTVÄGG?

Hur en lösning ser ut beror helt på det aktuella fallet men generellt bygger metoden på att vi injekterar Geopolymer i marken/jorden som fyller ut hålrum, binder ihop marken och sedan härdar vilket skapar en sammangjutning i marken. 

Vi diskuterar gärna olika upplägg så slå oss gärna en signal.

VANLIGA FRÅGOR OM SCHAKTVÄGGAR

VILL DU UNDVIKA LÅNGA UPPEHÅLL I DITT PROJEKT?

Markförstärkning som utförs genom injektering av geopolymer är en tids- och kostnadseffektiv lösning som inte kräver långa och kostsamma uppehåll i arbetet. 

Välkommen att kontakta Stabtech om du behöver förstärkning av schaktvägg.