TEKNISK INFO

Anpassad för åtgärder av sättningsskador och markförstärkning.
Används för fastigheter som har fått sprickor.
Används för fastigheter som satt sig.

Anpassad för vattentätning.
Används för att täta läckage.
Används främst vid tätning av sponter, källare och brunnar.