TEKNISK INFO

Anpassad för åtgärder av sättningsskador och markförstärkning
Används för fastigheter som har fått sprickor
Används för fastigheter som satt sig

Anpassad för vattentätning
Används för att täta läckage
Används främst vid tätning av sponter, källare och brunnar