Loading...
Teknisk Info 2018-04-30T11:16:03+00:00

Sättningsproblem?
Stabtech erbjuder buller- och vibrationsfria åtgärder

KONTAKTA OSS

Hur Fungerar Geopolymertekniken?

När din fastighet drabbas av sättningsskador är det ett problem som bör tas på största allvar. Därför är det av högsta vikt att en professionell undersökning görs av fastigheten.
När Stabtech genomför en undersökning söker vi svar på viktiga frågor för att kunna föreslå en högpresterande åtgärd som uppfyller dom absolut högsta kraven på funktion och beständighet. Detta säkerställer att lösningen för kunden är beständig och håller i längden.
.

GEOPOLYMERENS EGENSKAPER

Den Geopolymer som Stabtech använder har flera positiva egenskaper som gör att den lämpar sig mycket bra i för de mark- och grundarbeten vi utför.

Miljöpåverkan 2017-06-20T18:28:59+00:00

Stabtech Geopolymer är stabil och reagerar inte med vatten eller andra kända kemikalier. Det utesluter risk för föroreningar av luft, mark, yt- eller grundvatten.

Hydrofobiska egenskaper 2017-06-20T18:23:59+00:00

Vi behov kan geopolymeren injekteras direkt i vatten eftersom den varken löser sig eller reagerar med vatten. Stabtech:s Geopolymer besitter hydrofobiska egenskaper och har låg permeabilitetskoefficient. I och med att Geopolymeren är hydrofobisk kan materialet användas för att kraftigt minska risken för frost- och frysskador.

Tryckhållfasthet 2017-06-20T18:23:56+00:00

Materialets tryckhållfasthet är i förhållande till dess vikt med god marginal. Geoploymeren vi använder besitter en tryckhållfasthet från 0,448 MPa (ca 45 ton/m2) och uppåt till ca 6,0MPa (ca 600 ton/m2), detta oavsett materialets tjocklek.

Belastning 2017-06-20T18:23:53+00:00

Geopolymeren når sin fulla stryka efter ca 15 minuter. Detta gör att man omedelbart efter utfört arbete kan belasta konstruktionen som just åtgärdats.

Expansionskraft 2017-06-20T18:23:47+00:00

Geopolymeren som Stabtech använder expanderar upp till 30 gånger sin egen volym. I samband med att Geopolymeren till en början är flytande och har bra utbredningsförmåga i friktionsjord, kan vi fylla/penetrera de allra minsta sprickorna/hålrummen i marken och täta dessa. När Geopolymeren sedan expanderar kan expansionskraften under rätt markförhållanden uppgå till 10 000 kilopascal, vilket är tillräckligt för att snabbt lyfta och justera stora konstruktioner. Via expansionen skapas ett gjuttryck mellan mark och konstruktion, vilket exempelvis expanderbetong inte klarar då dess expansion inte räcker till.

Materialets egenvikt 2017-07-06T09:20:43+00:00

När man utför arbeten med mark och sättningsskadade konstruktioner vill man reparera marken utan att påföra ytterligare laster. Detta då sättningsskador i flera fall uppkommer pga. av att marken inte klarar av att bära upp de belastningar som krävs och konstruktionen sjunker. Stabtech Geopolymer har en egenvikt på 55 kg/m3 och uppåt, vilket är att jämföra med vanlig betong som väger ca 2400 kg/m3.

Kontakta Oss

Fyll i formuläret, skicka ett e-mail till: info@stabtech.se eller ring 08-560 432 11 / 031-16 30 30.

FÖRNAMN *
EFTERNAMN *
EMAIL *
TELEFON *
ORT *
POSTNR *
TYP AV FASTIGHET *
VILLA *
Beskriv vad det avser *

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

LÄS VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY HÄR