Utförda projekt

Vattentätning

SAMLING AV TIDIGARE PROJEKT INOM Vattentätning

Klicka nedan för att läsa om tidigare projekt som utförts av oss på Stabtech

TÄTNING AV BETONGPOOL

PROBLEMATIK

Det aktuella objektet är en helgjuten pool som installerades för ca 15 år sedan. Poolen sänktes ner i vattnet och har sedan dess varit i ständigt utsatt för vattentrycket.
Med åren har poolens invändiga tätskikt blivit allt sämre och en renovering blev till slut nödvändig. För att inte behöva ta upp poolkonstruktionen och riva poolhuset undersöktes ett antal olika alternativ till tätning. Valet föll på att använda Stabtech Seal.

Utförande

Poolkonstruktionen som läckte in stora mängder vatten tätades genom injektering med Stabtech Seal. Väggar och golv injekterades genom att borra 14 mm stora hål in i konstruktionen.
Injekteringen gjordes med stor försiktighet då el och avlopp gick i konstruktionen. Efter 3 dagars arbete var poolen så tät att beställaren ansåg att man kunde fortsätta med renoveringen.

TÄTNING AV BETONGPOOL

Vägg i vägg med Mälaren har Stabtech utfört en tätning med vårt eget Seal, Stabtech Seal.
Objektet är en helgjuten betongpool grundlagd under vattenytan.
Vatten har med åren börjat läcka in i konstruktionen med skador som följd.
Injektering av Stabtech Seal har skett under och i själva konstruktionen vilket stoppat vatteninläckaget.

TÄTNING AV BETONGVÄGG – STENHAMRASKOLAN

TÄTNING AV KÄLLARE

Stenhamraskolan har under lång tid haft problem med vatten som läcker in genom källarväggen.
Istället för att schakta upp och dränera så injekterades Stabtech Seal genom väggen för att täta mot inläckage.
Arbetet utfördes på en yta om ca 10 m2 och tog en arbetsdag.

PROBLEMATIK

Stenhamraskolan har under lång tid haft problem med vatten som läcker in genom källarväggen.
Att schakta upp och göra om dräneringen va något som ville undvikas pga kosnader samt att byggnaden ligger på en skolgård vilket försvårar tillgänligheten.
För åtgärda läckaget tittades på alternativa metoder men valet blev injektering Stabtech Seal.

Utförande

Innerfrån källaren borrades 10 mm hål genom väggen för att kunna utföra injekteringen.
Materialet expanderar, trycker bort vatten, fyller hålrum och härdar som en tätskärm på utsidan av väggen.
Arbetet utfördes på en dag och inläckaget upphörde. Skolan kunde hålla sin verksamhet igång som vanligt under arbetet.

TÄTNING AV BETONGPOOL

PROBLEMATIK

Det aktuella objektet är en helgjuten pool som installerades för ca 15 år sedan. Poolen sänktes ner i vattnet och har sedan dess varit i ständigt utsatt för vattentrycket.
Med åren har poolens invändiga tätskikt blivit allt sämre och en renovering blev till slut nödvändig. För att inte behöva ta upp poolkonstruktionen och riva poolhuset undersöktes ett antal olika alternativ till tätning. Valet föll på att använda Stabtech Seal.

Utförande

Poolkonstruktionen som läckte in stora mängder vatten tätades genom injektering med Stabtech Seal. Väggar och golv injekterades genom att borra 14 mm stora hål in i konstruktionen.
Injekteringen gjordes med stor försiktighet då el och avlopp gick i konstruktionen. Efter 3 dagars arbete var poolen så tät att beställaren ansåg att man kunde fortsätta med renoveringen.

TÄTNING AV BETONGPOOL

Vägg i vägg med Mälaren har Stabtech utfört en tätning med vårt eget Seal, Stabtech Seal.
Objektet är en helgjuten betongpool grundlagd under vattenytan.
Vatten har med åren börjat läcka in i konstruktionen med skador som följd.
Injektering av Stabtech Seal har skett under och i själva konstruktionen vilket stoppat vatteninläckaget.

TÄTNING AV BETONGPOOL

PROBLEMATIK

Det aktuella objektet är en helgjuten pool som installerades för ca 15 år sedan. Poolen sänktes ner i vattnet och har sedan dess varit i ständigt utsatt för vattentrycket.
Med åren har poolens invändiga tätskikt blivit allt sämre och en renovering blev till slut nödvändig. För att inte behöva ta upp poolkonstruktionen och riva poolhuset undersöktes ett antal olika alternativ till tätning. Valet föll på att använda Stabtech Seal.

Utförande

Poolkonstruktionen som läckte in stora mängder vatten tätades genom injektering med Stabtech Seal. Väggar och golv injekterades genom att borra 14 mm stora hål in i konstruktionen.
Injekteringen gjordes med stor försiktighet då el och avlopp gick i konstruktionen. Efter 3 dagars arbete var poolen så tät att beställaren ansåg att man kunde fortsätta med renoveringen.

TÄTNING AV BETONGPOOL

Vägg i vägg med Mälaren har Stabtech utfört en tätning med vårt eget Seal, Stabtech Seal.
Objektet är en helgjuten betongpool grundlagd under vattenytan.
Vatten har med åren börjat läcka in i konstruktionen med skador som följd.
Injektering av Stabtech Seal har skett under och i själva konstruktionen vilket stoppat vatteninläckaget.

TÄTNING AV BETONGVÄGG – STENHAMRASKOLAN

TÄTNING AV KÄLLARE

Stenhamraskolan har under lång tid haft problem med vatten som läcker in genom källarväggen.
Istället för att schakta upp och dränera så injekterades Stabtech Seal genom väggen för att täta mot inläckage.
Arbetet utfördes på en yta om ca 10 m2 och tog en arbetsdag.

PROBLEMATIK

Stenhamraskolan har under lång tid haft problem med vatten som läcker in genom källarväggen.
Att schakta upp och göra om dräneringen va något som ville undvikas pga kosnader samt att byggnaden ligger på en skolgård vilket försvårar tillgänligheten.
För åtgärda läckaget tittades på alternativa metoder men valet blev injektering Stabtech Seal.

Utförande

Innerfrån källaren borrades 10 mm hål genom väggen för att kunna utföra injekteringen.
Materialet expanderar, trycker bort vatten, fyller hålrum och härdar som en tätskärm på utsidan av väggen.
Arbetet utfördes på en dag och inläckaget upphörde. Skolan kunde hålla sin verksamhet igång som vanligt under arbetet.