SPONTTÄTNING – VÄSTLÄNKEN GÖTEBORG

BAKGRUND:

Stabtech fortsätter med flera Sponttätning på Västlänken i Göteborg.
Kunden/Entreprenören ringer oss och visar att man har en kraftig läcka vid spontfot.
Entreprenören har inom sin organisation diskuterat flera olika lösningsalternativ men vill se om Stabtech kan lösa deras problem.

ÅTGÄRD:

Efter lite diskussioner om olika tillvägagångssätt så kommer vi, Stabtech och Entreprenören fram till att tätningen i första hand ska göras ovanifrån spontgropen för att detta är lättast och mest åtkomligt. Detta beslut ändras sedan på plats då tätningen sker inifrån spontgropen istället.
Att vi kan vara flexibla och täta läckage på flera olika tillvägagångssätt en stor fördel.
Efter några dagars arbete är läckaget nästan 100% tätt och kan hanteras med pumpar.

LIKNANDE PROJEKT