LYFT AV BETONGGOLV

Lyft av betonggolv är inte något som man gör i en handvändning.
Det krävs en viss teknik för att lyfta ett betonggolv.

HUR LYFTER MAN BETONGGOLV?

För att säga det enkelt så använder vi Stabtech Geopolymer för att justera ett betonggolv.
Rent tekniskt så börjar vi alltid med att mäta av hur pass snett betonggolvet är.

Efter detta så borrar vi hål i betonggolvet på strategiskt valda punkter där vi sedan placerar injektorer i hålen.
Injektering av Geopolymer sker genom injektorerna och ner i marken under grunden.
Massan fyller sedan upp de hålrum som finns under betonggolvet, golvet höjs till önskad nivå och Geopolymeren stelnar.

Under arbetet så övervakas betonggolvet av laser etc. för att golvet ska få den nivå som man kommit överrens om. Geopolymerens lyftkraft är mycket stark vilket innebär att ex kranar, truckar och andra inredningar inte behöver flyttas innan eller under arbetet.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

STABTECHS LÖSNING KAN ÄVEN ANVÄNDAS FÖR ATT LYFTA BYGGNADER

Om till exempel ett hörn på en byggnad har sjunkit så kan Stabtech injektera geopolymer ner i marken och lyfta hörnet med hjälp av Stabtech Geopolymer.

När Stabtech lyfter ett betonggolv med hjälp av Geopolymerer används ingen mekanisk kraft.
Det är definitivt mycket lättare att använda Geopolymerer än att använda en domkraft eller liknande.

Man slipper den skrymmande hanteringen av mekaniska verktyg och med det minskas arbetskostnader.
Eftersom man borrar små hål i golvet så finns det ingen anledning att bryta upp detta.

Använder man Geopolymer för golvlyft så behöver man inte använda maskiner för schaktning eller andra stora maskiner som är svårflyttade.

FÖRDELAR MED LYFT AV BETONGGOLV MED GEOPOLYMER FRÅN STABTECH

  • Pågående verksamheter störs sällan i samband med arbetet.
  • Arbetet skapar minimalt med buller och vibrationer eftersom det inte behövs några större maskiner för utförandet.
  • Processen med Geopolymer är mycket smidig och kräver endast borrning av mindre hål för att kunna utföra själva injekteringen.
  • Kostnadseffektivt i jämförelse med traditionella metoder, särskilt med tanke på dagens bränslekostnader. Därför är lyft av betonggolv med Geopolymer oerhört lönsamt.
  • Arbetsområdet kan utnyttjas direkt efter avslutat arbete och behövs inget kostsamt efterarbete på samma sätt som när lyft utförs av maskinarbete.
  • Det är väldigt tydligt att det finns många fördelar med att använda Stabtech Geopolymer till att göra lyft av betonggolv.

VANLIGA FRÅGOR OM LYFT AV BETONGGOLV

STABTECH HJÄLPER DIG ÅTGÄRDA SKADOR EFTER SÄTTNINGAR I MARKEN

Kontakta oss om du behöver hjälp med markförstärkning.  
Vi besvarar dina frågor och kommer fram till en lösning.
Stabteach hoppas kunna hjälpa dig med dina sättningsskador!