BRUNNAR & LEDNINGAR

Stabtech erbjuder lösningar där vi, med hjälp av injektering, kan täta brunnar, ledningar och kulvertar.
Arbetet kan utföras både inifrån och utifrån beroende på dess storlek

TÄTNING AV BRUNNAR

För att en brunn ska fungera felfritt är det viktigt att denna är tät och inte läcker. Läckage kan ske både in i brunnen och ut från brunnen. Men Stabtech Seal kan vi täta skarvar, väggar eller botten på brunnen.

Stabtech Seal härdar efter 15 minuter vilket gör att tätningens resultat kan följas i realtid.

Arbetet utförs med verktyg och maskiner som ryms i en lastbil. Från lastbilen dras en slang som är 60-100m, vilket gör att utförandet blir flexibelt. Genom slangen transporteras materialet som injekteras i marken och tätar läckaget.

TÄTNING AV LEDNINGAR OCH KULVERTAR

Vid läckage i ledningar eller kulvertar kan Stabtech på ett effektivt sätt täta dessa. Tätningen sker genom injektering av Stabtech Seal och arbetet kan ske både inifrån och utifrån ledningen eller kulverten, beroende på dess storlek.

Stabtech Seal härdar efter 15 minuter vilket gör att tätningens resultat kan följas i realtid.

I det fall det behövs eller tillgängligheten är dålig, kan Stabtech ta med sig verktyg och maskiner in i kulverten.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

HUR FUNGERAR STABTECHS SEAL-TEKNIK?

Vid tätning av brunnar och ledningar injekterar Stabtech den intilliggande eller underliggande jorden med vår speciellt framtagna expanderande Seal-material.
Stabtech Seal injekteras under högt tryck, sprids snabbt och expanderar, fyller hålrum, binder samman fraktioner och tätar jordar.

Stabtechs arbetsmetod bygger på två komponenter.
Dessa komponenter reagerar med varandra i en blandningskammare och Stabtech Seal produceras.

Efter att blandningen skett, placeras materialet i injektorer som borras ner i jorden under eller intill konstruktionen som ska tätas.
Hålen som borras är 12-16 mm beroende på borrdjupet.

Via en mobil processutrustning och lasermätare styrs och kontrolleras processen för att tätningen av konstruktionen inte ska påverka omgivningen.

Produktionen av Stabtech Seal sker i slutet system vilket innebär att om felaktig blandning uppstår mellan de två komponenterna avbryts processen omedelbart vilket utesluter fara för miljön.

Effektiv vattentätning med Stabtech Seal

Stabtech utför vattentätning med vårt Seal-material. Vårat materialet är egenutvecklad och godkänd för användning hos alla stora beställare.

Behöver du täta en brunn, ledning eller kulvert – tveka inte att kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig.