STABTECH SEAL


Stabtech Seal är vår mest innovativa, unika och nyskapande produkt för effektiv mark- och vattentätning.
Arbetet vi utför skapar en tätare och starkare jord som minskar läckage.

ARBETSMETOD – SÅ HÄR JOBBAR VI MED STABTECH SEAL

1

Stabtech:s arbetsmetod bygger på två komponenter, Stabtech Polyol och Stabtech Härdare
Dessa komponenter reagerar med varandra i en blandningskammare och vår Stabtech Seal produceras.

2

Efter att blandningen skett, placeras materialet i injektorer som borrats ner i jorden till önskat djup under eller intill konstruktionen som ska tätas. Hålen som borras är 12-40 mm beroende på borrdjup.

3

Via en mobil processutrustning och lasermätare styrs och kontrolleras processen för att tätningen av konstruktionen inte ska påverka omgivningen

4

Produktionen av Stabtech Seal sker i slutet system och innebär att om felaktig blandning uppstår mellan de två komponenterna avbryts processen omedelbart vilket utesluter fara för miljön.

5

Stabtech Seal är stabil och reagerar inte med vatten eller andra kända kemikalier. Riskbedömningen är att detta utesluter risk för föroreningar av luft, mark, yt- eller grundvatten. Det slutna systemet gör också att det inte finns någon risk för påverkan av arbetsmiljön vid produktionen av Stabtech Seal.

6

Stabtech Seal injekteras under högt tryck i marken intill eller under den konstruktion som behöver tätas. Materialet sprids snabbt, expanderar, fyller hålrum, binder ihop fraktioner och kompakterar jorden. På så vis tätas jorden och vattnets möjlighet att läcka in i konstruktionen minskar.

VAD ÄR STABTECH SEAL?

Stabtech Seal är en egenutvecklad flerkomponentspolymer som uppfyller de högsta kraven: både säkerhets- och miljömässigt. Stabtech Seal har genomgått flertalet tester, riskanalyser och dessa visar på en låg risk vid arbete med materialet.
Stabtech Seal har flera positiva egenskaper som gör att den lämpar sig mycket bra för de mark- och tätningsarbeten vi utför.

MILJÖPÅVERKAN

Stabtech har låtit göra en oberoende översiktlig riskbedömning. Denna bedömning tar upp de risker i arbetet som är förknippade med Stabtech Seal. 

Riskbedömningen visar tydligt att de risker som identifierats hanteras av verksamheten genom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Utöver den översiktliga riskanalysen utför Stabtech på begäran platsspecifika riskanalyser innan ett arbete kan påbörjas. Detta säkerställer att Stabtech följer alla de arbetsmiljö- och miljömässiga krav som gäller för det aktuella jobbet. Det vill säga att vi kan tillgodose alla de miljötekniska frågor som kan uppkomma i samband med att ett arbete ska utföras.

MILJÖDATABASER

Stabtech Seal har genomgått flera olika undersökningar och materialet är godkänt i nedan miljödatabaser:

  • Byggvarubedömningen
  • BASTA
  • Chemsoft (Trafikverkets miljödatabas)

Lyder din arbetsgivare under andra miljödatabaser? Kontakta oss så ser vi hur vi kan gå vidare för att kunna arbeta med Stabtech Seal på just din arbetsplats.

Offert ikon