SÄTTNINGSSKADOR

Sättningsskador bildas när marken under konstruktionen förändras av olika anledningar.
Om marken sjunker får konstruktionen sämre stabilitet än vad som var planerat från början.
Detta leder till att grunden utsätts för andra påfrestningar än beräknat och sättningsskador uppstår. 

VAD ÄR EN SÄTTNINGSSKADA?

Om marken under huset är för mjukt eller instabil kan fastigheten börja sjunka.
Detta kan bland annat leda till att sprickor bildas i väggar, golv, fasad eller grundmur.
Men andra tecken är lutande golv, svåröppnade fönster, kärvande dörrar eller stopp i avlopp.

Vad kan Stabtech göra om du märker av tecken på sättningsskada i fastigheten?

Om er fastighet är sättningsskadat kan vi erbjuda grundförstärkning av marken samt lyft av berörd del i fastigheten med vårat material Stabtech® Geopolymer.
Arbetet utförs genom att 12 mm stålrör borras ner till avsett djup.

Därefter injekteras geopolymeren in under grundkonstruktionen.
Geopolymeren expanderar, fyller hålrum samt konsoliderar underliggande jordlager och återskapar det naturliga trycket mot grunden.
Genom att stabilisera jorden med geopolymer ökar bärigheten, samt att jorden får bättre deformationsegenskaper. 

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

VARFÖR UPPSTÅR EN MARKSÄTTNING?

 • Grundvattennivån förändras
 • Klimatförändringarna påverkar marken – t.ex. skyfall
 • Dåligt grundarbete vid bygge
 • Mer och tyngre trafik på gator i närheten
 • Grävning nära fastighet
 • Dålig dränering
 • Kraftigt regnoväder
 • Översvämningar
 • Sprängningar i närheten
 • Om du eller någon i närheten har borrat för bergvärme
 • Läckande vatten- eller avloppsledningar

VAD HÄNDER NÄR DU KONTAKTAR OSS?

 • Er förfrågan registreras i vårt system genom mejl eller telefon
 • En projektledare tar kontakt och gör en ordentlig behovsanalys samt bokar in ett platsbesök
 • Platsbesöket genomförs för att bedöma om vår metod är den bästa för just ert hus
 • Ett förslag om åtgärd skapas av projektledaren och ni får en skräddarsydd offert
 • Om offerten godkänns av er, meddelar vår koordinator er om förslag på datum för utförande
 • Arbetsprocessen startar och slutförs. Arbetsutlåtande och faktura skickas över ca 1-2 veckor efter arbetet

VANLIGA FRÅGOR OM SÄTTNINGSSKADOR

STABTECH HJÄLPER DIG ÅTGÄRDA SÄTTNINGSSKADOR

Kontakta oss om du behöver hjälp med åtgärder.

Vi besvarar dina frågor och kommer tillsammans fram till en lösning.