MARKFÖRSTÄRKNING

Markförstärkning är en väl beprövad åtgärd för att se till att marken har tillräckligt hög bärförmåga.
Om marken under en byggnad inte är stark nog så kan huset sjunka ner i marken och få sättningsskador.

MINDRE RISKER MED EN BRA MARKFÖRSTÄRKNING

När marken under ett hus eller en byggnad är instabil och inte har tillräckligt hög bärförmåga så ökar riskerna för att olika slags problem kan uppstå.

Huset kan sjunka ner i marken och sättningsskador som dessa framkommer:

  • Sprickor i golv och väggar uppstår
  • Golvet börjar luta om huset sjunker ojämnt
  • Fönster och dörrar får glipor runt ramen och blir svåröppnade eller fastnar helt
  • El och vattenrör måste bytas ut i väggar och golv
  • Konstruktionen skadas och huset slutar vara säkert

Därför är det viktigt att genomföra en geoteknisk markundersökning för att se om marken under huset är tillräckligt stark.
Om marken t.ex. har för hög lerhalt eller för dålig bärförmåga så måste en markförstärkning genomföras för att åtgärda svagheterna i marken.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

DÅLIG MARK KAN FINNAS ÖVERALLT

Det är inte ovanligt i Sverige att marken har hög lerhalt eller bara allmänt är för svag för att bära lasten av ett hus. 
Dålig mark kan både ske naturligt men också komma fram av mänsklig påverkan.

Mark med låg bärighet finns överallt i Sverige, från storstan till landsbygden.
En sak som kan orsaka att mark som en gång varit stark nog att bära en byggnad försämras är människans påverkan.

Markförstärkning behövs om det t.ex varit en vattenläcka som har försämrat markens bärförmåga.
Men mer vanligt är när man överbelastar grunden och marken än vad som tidigare har beslutats möjligt.

T.ex. vid utbyggnad av hus eller installation av tunga maskiner i industrilokaler måste man försärka marken mer än förut eftersom man kommer att öka belastningen av grunden.

Därför är det viktigt att genomföra en bra markförstärkning vid byggnation

FÖREBYGG SÄTTNINGAR MED MARKFÖRSTÄRKNING

Sättningar kan vara farligt för ett hus eller en byggnad och problemen förvärras över tid.
När det planeras en utökad belastning av grunden, vid t.ex utbyggnad av villor eller större fastigheter eller ökat antal tyngre maskiner i en industrilokal, måste markförstärkning ofta utföras.

Vi på Stabtech har många års erfarenhet av markförstärkning för infrastruktur och privatpersoner.

Det är viktigt med en geoteknisk markundersökning för att kunna beräkna den maximala lasten som er mark kan bära.

För att undvika dyra och omfattande problem i framtiden bör man därför agera förebyggande och förstärka marken så att bärförmågan matchar den last som kommer att sätts på den.

Om ni planerar att bygga ut eller misstänker marksättning så tveka inte att kontakta oss på Stabtech så kan vi hitta en lösning snarast möjligt.

VANLIGA FRÅGOR OM MARKFÖRSTÄRKNING

TA HJÄLP AV PROFFS FÖR BÄSTA MÖJLIGA MARKFÖRSTÄRKNING

För att undvika omfattande sättningsskador på grund av dålig bärförmåga i marken bör ni kontakta oss på Stabtech.
Vi har stor erfarenhet av markförstärkning.
Kontakta oss om ni planner utbyggnad eller misstänker att er mark inte har tillräcklig bärförmåga.
Vi hjälper er att utföra en bra och säker markförstärkning.