FÖRETAG

Behöver du hjälp med Vattentätning, Sättningsskador eller Markförstärkning har du kommit rätt. Stabtech erbjuder lösningar till alla former av företag: Fastighetsägare, Förvaltare, Entreprenörer, Byggföretag, Konsulter eller Beställare

Stabtech har lång erfarenhet av att ta oss an komplicerade projekt med flera inblandade aktörer och med egenanställd personal leverera det som avtalats.

Vår organisation är solid och tydlig med bred kompetens vilket gör att vi kan ta hand om: projektering, geotekniska undersökningar, projektledning, arbetsledning och genomförande.

Vår egen personal besitter stor kompetens inom: mark, anläggning, projektledning, miljöarbete, arbetsledning vilket gör att vi kan ta oss an de allra mest komplicerade projekten.

Vad behöver du hjälp med?

I GRUNDEN BÄTTRE LÖSNINGAR

Vi erbjuder tjänster för sättningsskador, vattentätning och markförstärkning till alla typer av företag. Vi kan ta hand om ditt projekt och säkerställa att du får en bra presenterad lösning utifrån givna förutsättningar.

Kontakta gärna oss om du har frågor!