FÖRETAG

I GRUNDEN BÄTTRE LÖSNINGAR

Behöver du hjälp med vattentätning, sättningsskador eller markförstärkning? Stabtech erbjuder lösningar till alla former av företag: fastighetsägare, förvaltare, entreprenörer, byggföretag, konsulter eller statliga och kommunala beställare

Stabtech har lång erfarenhet av att ta oss an komplicerade projekt med flera inblandade aktörer och med egenanställd personal leverera det som avtalats.

Vår organisation är solid och tydlig med bred kompetens vilket gör att vi kan ta hand om: projektering, geotekniska undersökningar, projektledning, arbetsledning, miljöansökningar och genomförande.

Vår egen personal besitter stor kompetens inom: mark, anläggning, projektledning, miljöarbete, arbetsledning vilket gör att vi kan ta oss an komplicerade projekt.

Vi kan även utföra diverse mark- och anläggningsarbeten i anslutning till våra specialiserade tjänster för vattentätning, sättningsskador och markförstärkning.

Vad behöver du hjälp med?

I GRUNDEN BÄTTRE LÖSNINGAR

Vi erbjuder tjänster för sättningsskador, vattentätning och markförstärkning till alla typer av företag. Vi kan ta hand om ditt projekt och säkerställa att du får en bra presenterad lösning utifrån givna förutsättningar.

Kontakta gärna oss om du har frågor!