SKÄRMINJEKTERING

Skärminjektering innebär att man injekterar ett material, Geopolymerer i ett utvalt område omkring det man vill skydda.
Materialet skapar en barriär så att marken förstärks/binds ihop.
Detta gör också att marken tätas och eventuellt vatten inte kan tränga igenom barriären och man kan enklare göra arbeten inom det skyddade området som till exempel en källare.

Skärminjektering som gör SKILLNADEN

Injekteringen sker genom 12 mm breda rör som man borrar ned.
Geopolymeren stelnar snabbt och bildar en vägg / skärm, som man valt som skall agera förstärkande eller vattenskyddande.
Geopolymeren sprids snabbt, expanderar och binder samman fraktioner och konsoliderar jorden effektivt.

Med Stabtech skärminjektering kan man skapa brantare schaktvinklar som minimerar ras.

Dessutom så hjälper vår injektering att marken säkrar konstruktioner runt arbetsområdet, såsom t.ex. byggnader, vallar, fastigheter så att de inte undermineras.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

SKÄRMINJEKTERING VANLIGT I LÅGLÄNTA OMRÅDEN

Skärminjektering blir allt vanligare i flera länder för tätning och säkring av områden där jorden riskeras att spolas iväg eller vatten riskerar att tränga in.

Den ökande mängden översvämningarna under de senare åren har framkallat ett behov av förebyggande åtgärder för vatteninträngning.

FÖRDELAR MED SKÄRMINJEKTERING

  • Skärminjektering kan användas där massor på ett snabbt och effektivt sätt behöver stabiliseras.
  • Det kan handla om stabilisering av massor där andra markarbeten ska utföras i närheten.
  • Snabba åtgärder med maskiner förvarade i en lastbil

Skärminjektering som gör SKILLNADEN

Injekteringen sker genom 12 mm breda rör som borras ned.
Geopolymeren stelnar snabbt och bildar en vägg / skärm, som man valt som skall agera förstärkande eller vattenskyddande.

Geopolymeren sprids snabbt, expanderar och binder samman fraktioner och konsoliderar jorden effektivt.
Med Stabtech skärminjektering kan man skapa brantare schaktvinklar som minimerar ras.

Dessutom så hjälper vår injektering att marken säkrar konstruktioner runt arbetsområdet, såsom t.ex. byggnader, vallar, fastigheter så att de inte undermineras.

VANLIGA FRÅGOR OM SKÄRMINJEKTERING

TA HJÄLP AV PROFFS FÖR BÄSTA MÖJLIGA SKÄRMINJEKTERING

Vi hjälper dig med dina frågor runt injektering.
Våga fråga oss om mer information runt injektering och skärminjektering.
Kontakta oss gärna direkt om du vill veta mer om skärminjektering.