SKÄRMINJEKTERING

Skärminjektering innebär att man injekterar Geopolymer i ett utvalt område.
Materialet skapar en barriär så att marken förstärks, tätas och binds ihop.

Skärminjektering med Stabtech Geopolymer

Injekteringen sker genom 12-34 mm rör som vi borrar ned till önskat djup i marken. Om målet är att bygga en vägg/skärm i marken, dras rören upp samtidigt som injektering sker genom botten av röret.

Geopolymeren sprids snabbt, expanderar och binder samman fraktioner och konsoliderar jorden effektivt. Direkt efter att injekteringen avslutats har materialet härdat till en vägg/skärm i jorden.

Beroende på borrdjup används olika typer av maskiner men oftast använder vi på Stabtech en handhållen borrutrustning vilket gör installationsprocessen kostnadseffektiv. 

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

FÖRHINDRA ATT FÖRORENINGAR SPRIDS

Stabtechs skärminjektering kan man använda om man vill ”bygga in” förorenad mark och på så sätt förhindra att eventuella föroreningar sprids i marken. Vår lösning ger ofta längre klimatavtryck än om man använder cementbaserade lösningar.

FÖRDELAR MED SKÄRMINJEKTERING

  • Skärminjektering kan användas där massor på ett snabbt och effektivt sätt behöver stabiliseras eller tätas
  • Ofta lägre klimatavtryck än med cementbaserade lösningar
  • Alla våra maskiner för injekteringen ryms i en lastbil
  • Små maskiner ger möjlighet att jobba i svåråtkomliga områden

Säkra konstruktioner med Stabtech Geopolymer

Injekteringen sker genom 12 mm breda rör som borras ned.
Geopolymeren stelnar snabbt och bildar en vägg / skärm, som man valt som skall agera förstärkande eller vattenskyddande.

Geopolymeren sprids snabbt, expanderar och binder samman fraktioner och konsoliderar jorden effektivt.
Med Stabtech skärminjektering kan man skapa brantare schaktvinklar som minimerar ras.

Dessutom så hjälper vår injektering att marken säkrar konstruktioner runt arbetsområdet, såsom t.ex. byggnader, vallar, fastigheter så att de inte undermineras.

VANLIGA FRÅGOR OM SKÄRMINJEKTERING

TA HJÄLP AV STABTECH FÖR UTFÖRANDE AV SKÄRMINJEKTERING

Tveka inte att höra av dig för mer information gällande vår metod av injektering och skärminjektering. Vi är redo att hjälpa dig!