AVFALL & HANTERING

HANTERING AV VÅRAT AVFALL

Ofta ligger våra material väl inbäddade i marken, under eller vid sidan av en konstruktion/byggnad. I och med att materialet används för att täta eller förstärka jordar behöver materialet väldigt sällan grävas upp ur jorden.
 
I de fall man gräver upp härdat material ska man i den mån det går, finsortera materialet genom finrivning. Därefter hanteras materialet som brännbart.

Går inte materialet att separera från massorna ska man hantera massorna som icke farligt avfall. Vad gäller mikroplaster har Stabtech gett fristående miljökonsulter i uppdrag att undersöka detta.

Eftersom våra material ofta ligger orörda i marken och därmed inte utsätts för yttre påverkan så som brytning eller nötning är risken för ett utsläpp av mikroplaster minimal.