BESIKTNING AV SÄTTNINGAR

Besiktning av sättningsskada

Stabtech genomför besiktning och utredning av sättningsskador. Denna tjänst erbjuds till privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar samt försäkringsbolag.

Vad är skillnaden mellan besiktning och platsbesök?

En besiktning genomförs när du söker svar på varför en sättningsskada uppkommit och önskar en dokumentation över utförd besiktning. Det vill säga du vill få en djupare förståelse och skriftligt intyg på att en besiktning har utförts.
 
I många fall är det vanligt att en besiktningsman vid en överlåtelsebesiktning hittar sättningsskador och skriver ”vidare utredning rekommenderas”. Detta är precis en sådan besiktning som Stabtech kan utföra.
 
När det kommer till större fastigheter som exempelvis hyreshus, industrier eller liknande kan det vara bra att klarlägga de geotekniska förutsättningarna i området.

Vår samarbetspartner Geogrund kopplas då in och utför borrningar samt markprover som sedan analyseras och ligger till grund för ett geotekniskt PM.

Köpa eller sälja hus med sättningar?

Stabtech erbjuder besiktning av fastigheter som är till försäljning. En projektledare kommer ut på plats och gör en visuell översyn av fastigheten och ger rekommendationer till säljare och köpare. Du får även en dokumentation över vad som diskuterats på plats med förslag på lösningar. 

För att en besiktning ska kunna genomföras måste den nuvarande ägaren till fastigheten vara beställaren av besiktningen.

Stabtech kan alltså inte besiktiga hus åt en köpare utan att säljaren är informerad och godkänt besiktningen.

Vi ser som en förutsättning att både säljare och köpare är med under besiktningstillfället.

Vad kostar en besiktning:

Att låta Stabtech utföra en första okulär besiktning innebär att du får besök av en meriterad projektledare/besiktningsman som dagligen arbetar med sättningsskador.

Samma person sammanställer ett dokument med iakttagelser från besöket och ger förslag på olika lösningar för att komma till rätta med sättningsskadan. 

Privatperson:
Kostnad för besiktning samt dokumentation:
7000 kr inkl moms. Framkörningsavgift tillkommer.

BRF, företag samt försäkringsbolag:
Pris för besiktning till kunder ovan lämnas via offert