KONSULT

Stabtech’s lösningar för vattentätning, sättningsskador eller markförstärkning.

Stabtech har lång erfarenhet av att ta oss an komplicerade projekt med flera inblandade aktörer och med egenanställd personal leverera det som avtalats.

Vår organisation är solid och tydlig med bred kompetens vilket gör att vi kan ta hand om projektering, geotekniska undersökningar, projektledning, arbetsledning och genomförande.

Vår egen personal besitter stor kompetens inom: mark, anläggning, projektledning, miljöarbete, arbetsledning vilket gör att vi kan ta oss an de allra mest komplicerade projekten

Projektering av Stabtech’s lösningar?

Står du i begrepp att skriva in Stabtech’s lösningar i en upphandling? Vi hjälper dig med hur du kan mängda, beräkna och skriva i upphandlingen för att din kund ska få bästa möjliga lösning. 

Våra egna geotekniker och projektledare har flera gånger hjälpt konsulter att lära sig våra metoder och hur de kan hanteras i en upphandling.

Kontakta oss så berättar vi mer. 

Vad behöver du hjälp med?

SÄTTNINGSSKADOR

VATTENTÄTNING

MARKFÖRSTÄRKNING

Vill du veta mer om våra material?

STABTECH GEOPOLYMER

Anpassad för åtgärder av sättningsskador och markförstärkning.
Används för fastigheter som har fått sprickor.
Används för fastigheter som satt sig.

STABTECH SEAL

Anpassad för vattentätning.
Används för att täta läckage.
Används främst vid tätning av sponter, källare och brunnar. 

I GRUNDEN BÄTTRE LÖSNINGAR

Vi erbjuder tjänster för Sättningsskador, Vattentätning och Markförstärkning till alla typer av företag. Vi kan ta hand om ditt projekt och säkerställa att du får en bra presenterad lösning utifrån givna förutsättningar.

Kontakta gärna oss om du har frågor!