KONSULT

Stabtechs lösningar för vattentätning, sättningsskador och markförstärkning

Stabtech har lång erfarenhet av att ta oss an komplicerade projekt med flera inblandade aktörer och med egenanställd personal leverera det som avtalats.

Vår organisation är solid och tydlig med bred kompetens vilket gör att vi kan ta hand om projektering, geotekniska undersökningar, projektledning, miljöansökningar, arbetsledning och genomförande.

Vår egen personal besitter stor kompetens inom: mark, anläggning, projektledning, miljöarbete, arbetsledning vilket gör att vi kan ta oss an de allra mest komplicerade projekten

Vi kan även utföra diverse mark- och anläggningsarbeten i anslutning till våra specialiserade tjänster för vattentätning, sättningsskador och markförstärkning.

Projektering av Stabtechs lösningar?

Vill du föreskriva Stabtechs lösningar i en upphandling? Vi vägleder dig för att din kund ska få bästa möjliga lösning. 

Våra egna geotekniker och projektledare har flera gånger hjälpt konsulter att lära sig våra metoder och hur de kan hanteras i en upphandling.

Vill du ha en guide gällande förfrågningsunderlag för sponttätning. Vi mailar dokumentet till dig. Fyll i dina uppgifter nedan:

Vad behöver du hjälp med?

Vill du veta mer om våra material?

Anpassad för åtgärder av sättningsskador och markförstärkning

Används främst vid tätning av sponter, källare och brunnar

I GRUNDEN BÄTTRE LÖSNINGAR

Vi erbjuder tjänster för sättningsskador, vattentätning och markförstärkning till alla typer av företag. Vi kan ta hand om ditt projekt och säkerställa att du får en bra presenterad lösning utifrån givna förutsättningar.

Kontakta gärna oss om du har frågor!