TOMRUMSFYLLNING

Stabtech har en metod för att snabbt och effektivt fylla olika typer av tomrum i mark. Det kan handla om rörledningar, erosionshål eller andra former av tomrum under byggnader eller konstruktioner.

I BEHOV ATT FYLLA TOMRUM?

Har du tomrum i marken eller under en konstruktion du behöver fylla? Stabtech kan fylla dina tomrum snabbt och effektivt med vår expanderande Geopolymer. Fördelarna med vår metod är:

  • Materialet expanderar och skapar ett gjuttryck mot ytterväggarna i hålrummet vilket gör att vi säkerställer en total utfyllnad
  • Expansionen leder också till att materialet anpassar sig efter hålrummet och därmed säkerställer en full utfyllnad. Detta gäller främst hålrum i marken som bildats pga. av erosion
  • Materialet har en låg egenvikt vilket gör att risken för sättningsskador ovan tomrummet minskas
  • Materialet har en hög hållfasthet och kan därmed ta upp belastning på upp till 10 MPa
  • Materialet härdar till 90% styrka inom 15 min vilket gör att utfyllningen snabbt kan belastas efter avslutat arbete
  • Vår metod minskar även klimatavtrycket jämfört om du tänker fylla hålrummet med exempelvis betong

Vi på Stabtech utför smidiga markförstärkningar där Geopolymeren injekteras i marken under högt tryck.
Materialet sprids snabbt, expanderar och fyller hålrum, binder samman fraktioner och konsoliderar jordar.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

HUR GÅR DET TILL?

Vid fyllning av hålrum i mark eller under olika typer konstruktioner körs vår lastbil till arbetsplatsen. Lastbilen rymmer alla verktyg och material som behövs för arbetet. För att kunna injektera materialet ner i hålrummet borras 12 mm injektorer ner till hålrummet som ska fyllas.

Från lastbilen dras sedan en 100 meter lång slang från lastbilen som transporterar materialet till injektorerna. 

Den långa slangen möjliggör fyllning av hålrum som är svåråtkomliga, exempelvis pga. av terräng, höjdskillnader eller att det av andra anledningar är svårt att komma åt hålrummet.

VANLIGA FRÅGOR OM TOMRUMSFYLLNING