GRUNDFÖRSTÄRKNING

Grundförstärkning är någonting som Stabtech utför både reaktivt och proaktivt
Antingen om ett problem redan har uppstått eller om du vill undvika ett problem i framtiden.

VAD ÄR GRUNDFÖRSTÄRKNING?

Även om en grund har byggts fackmannamässigt så kan det med tiden bildas sättningar.
Sprickor i väggar och golv eller glipor mellan golv och golvlister är vanliga tecken på detta.
Sättningarna bör åtgärdas så snart som möjligt efter de uppmärksammats eftersom problemen kan förvärras med tiden.

– Stabtech förstärker marken genom injektering av geopolymer under husgrunden.

– Geopolymeren infilterar jorden, fyller hålrum och konsoliderar marken.
Detta leder till att marken återfår sin ursprungliga hållfasthet.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

HUR UNDERSÖKER STABTECH OM EN GRUNDFÖRSTÄRKNING ÄR AKTUELL?

  • Alla arbeten som vi utför börjar alltid med ett platsbesök där vi undersöker problemet och grundens förutsättningar
  • På platsbesöket utförs mätning av nivåskillnader samt notering av synliga skador på fastigheten
  • Undersökningen genomförs för att se vilken typ av grundförstärkning som passar fastigheten och dess behov bäst
  • Vid behov kan även geotekniska utredningar genomföras med geokonstruktör

VID EN grundförstärkning ANVÄNDER VI vårT egET material Stabtech® Geopolymer.

  • Materialet är miljögodkänt (läs mer under teknisk info)
  • Geopolymeren injekteras under högt tryck och sprids snabbt
  • Hålrum i marken fylls ut, Fraktioner binds samman och jorden konsolideras

HUR ANVÄNDS GEOPOLYMER VID GRUNDFÖRSTÄRKNING:

1

Materialet består av två komponenter som reagerar med varandra i en blandningskammare. Här skapas Stabtech Geopolymer.

2

Geopolymeren injekteras under högt tryck i förborrade hål som mäter 12-16 mm i diameter. Med hjälp av injektorer förs materialet till avsedd nivå i marken.

3

Med vår mobila processutrustning och nivelleringslaser kan förstärkningen ske med stor precision.

VILKA FÖRDELAR HAR GEOPOLYMER?

– Inga stora maskiner används

– Arbetet kan utföras med millimeterprecision 

– Inget buller eller dammande för allmänheten

– Kostnads- och tidseffektivt i jämförelse med traditionella metoder

VANLIGA FRÅGOR OM GRUNDFÖRSTÄRKNING

STABTECH HJÄLPER DIG MED GRUNDFÖRSTÄRKNINGEN

Kontakta oss om du behöver hjälp med grundförstärkning.
Vi besvarar dina frågor och kommer fram till den bästa lösningen för just ditt projekt.